Miks tegeleb riik tööriistade loomisega Eesti tutvustamiseks?

Ühiste materjalidega riigi tutvustamine on kõigi osapoolte jaoks odavam ja mõjusam kui seda eraldi tehes. Seetõttu kasutavad ühtset süsteemi oma riigi tutvustamiseks enamik arenenud riike alates Rootsist kuni Uus-Meremaani.

Riigiasutusted, ettevõtted ja neid ühendavad organisatsioonid peavad väljaspoole Eestit turundades ja müües tutvustama ka oma riiki. See on vajalik messidel, välispartneritega kohtumistel, kodulehekülgedel ja muudes turundusmaterjalides. On oluline, et väljaspoole edastatav sõnum Eestist oleks selge ja ühtne — ainult siis on see kõige meeldejäävam. Selge kuvand aitab edendada nii Eesti toodete müüki kui turismi.

Riik on EAS-i kaudu juba 2002. aastast saadik loonud Eesti tutvustamise abivahendeid nagu pildipangad, graafika ning kirjapandud edulood, mille abil riigiasutused, ettevõtted ja organisatsioonid saavad tutvustada ennast ja oma riiki välismaal.

2017. aastal alguses tutvustas EAS avalikkusele uuendatud Eesti tutvustamise põhimõtteid, esitluspõhju, graafikat, pildipanka, ning kirjatüüpi nimega Aino. Tehtud lahendused on tänaseks leidnud hulgaliselt kasutamist Eesti esindamisel kõikjal maailmas.

Milliseid töid on tänaseks tehtud?

Enne kõigi materjalide uuendamist arendas Eesti Disainimeeskond välja Eesti tutvustamise põhimõtted, mis aitavad tulevikus luua uusi ühtlustatud lahendusi.

Lisaks sündis meediapank rohkem kui 600 foto, üle 50 videoklipi, 8 esitluse ning üle 180 graafilise elemendi ja illustratsiooniga.

Põhilised faktid Eesti kohta on kokku kogutud ja pidevalt uuendatud estonia.ee lehel.

Sõnastatud on 9 valdkondlikku sõnumit.

2017 brand estonia

Millist kasu sündis loodud materjalidest?

Materjale kasutas ligi 70 asutust, organisatsiooni ja ettevõtet, nende hulgas Vabariigi Presidendi Kantselei, Välisministeerium, Maaeluministeerium, Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, Sotsiaalministeerium, Eesti Kaitsetööstuse Liit, Eesti Toiduainetööstuse Liit, Eesti Mööblitootjate Liit, Tallinna Sadam, Eesti Jazzliit, Connected Health klaster.

2017. aasta jooksul toimus üle 157000 unikaalse külastuse meie veebilehtedel, erinevaid materjale laeti alla 11 432 korda.

Projekti alguses seadis Eesti Disainimeeskond eesmärgiks, et ühtseid sõnumeid ja visuaalset keelt kasutaksid erinevad väliskommunikatsiooni tegevad valdkonnad: turism (Visit Estonia), talendid (Work in Estonia), haridus (Study in Estonia), ettevõtlus ja e-residentsus. See eesmärk on tänaseks täidetud. Lisaks on uuendatud Eesti füüsilised ja virtuaalsed väravad.

2017 brand estonia examples

Tööriistu kasutades on loodud:

Elemente ja eri rakendusi kasutati 33 erineval sündmusel:

  • sport (Simple Session, Otepää MK etapp, Orienteerumise MM)
  • kultuur (Weekend festival, Saaremaa Ooperipäevad, Eesti Jazzliidu kontserdid)
  • ettevõtlus (Eesti toidu PR üritused Jaapanis, Hiinas, Saksamaal ja Soomes, mida viis läbi Maaeluministeerium koostöös toiduainetootjatega)
2017 brand estonia examples
2017 brand estonia examples

Milline on olnud tagasiside?

Palusime erinevatel kasutajatel (disainerid, ministeeriumid, liidud ja klastrid) kommenteerida senist kasutust ja tuua välja asjad, mis vajaksid parandamist). Siin valik positiivset tagasisidet:

„Meile oli tööriistakast suureks abiliseks — parajalt paindlik, sisukas ja abivalmis, et toetada lugu, mida me Eestist keele läbi rääkida tahtsime. Aitäh ja jõudu!”

— Ave Habakuk, äriarendaja, Lingvist

„Arvan, et EAS kujundatud bränd on armas, põhjamaiselt puhas, selge, värske, vapper, filosoofiline ja läbimõeldud. Tööriistakast tundub nutikas ja hea.“

— Tiia Nightingale, ÜRO julgeolekunõukogukampaania koordinaator, Välisministeerium

„Pildikeel on total lemmik. Väga argine ja no nagu päris!“

— disainer, Age McCann

„Peale uue veebi avalikustamist on tänu mitme faktori koosmõjule kasvanud veebi külastajatest e-residendiks taotlejate arv 0,5%lt 2,7le % ehk kui kuus on 10 000 veebi külastajat, siis enne liitus programmiga 50 kasutajat nüüd 270. Lisaks on NPSi skoor kasvanud +37lt +49le ja veebil on selles suur roll, et teenust hästi müüa.“

— Silver Siniavski, tootejuht, e-Residentsus

 

Lisaks positiivsele tagasisidele tuli kasutajatelt ka kriitikat ja arendusettepanekuid, mis aitab tulevikus tööriistu edasi arendada:

“Juurde oleks aga vaja Eesti tootjaile ja ametiasutustele kasutamiseks palju suuremat foto- ja videopanka, ja võiks olla varieeruvama emotsioonivalikuga materjali.”

“Esitlustel tunneme puudust märkest, et millal on see viimati uuendatud. Eraldi võiks olla ka majanduse teemaline esitlus. Esitlused võiksid ideaalis olla ka saksa- ja prantsusekeelsed, sest Eesti diplomaat esineb nendes asukohariikides ikka asukohamaa keeles.”

2017 brand estonia examples

Mis toimub aastal 2018?

Sel aastal on plaanis juurde toota fotosid järgmiste valdkondade jaoks: toiduaine-, elektroonika-, kaitsetööstus, transport ja logistika, ärikeskkond, e-estonia, Eesti ülikoolid ning tehnoloogia arenduskeskused. Valdkondlike klippe on plaanis toota Eesti ärikeskkonna tutvustamiseks.

Veebikeskkondadesse tehakse vastavalt saadud tagasisidele parandusi. EAS-il on plaanis läbi viia töötubasid ja koolitusi. Vajadusest võib julgelt märku anda [email protected].

Vaata täismahus kokkuvõtet