Eesti tutvustamine välismaailmale on pidevalt kestev protsess. Kasutades selleks ühiselt kokku lepitud põhimõtteid, sõnumeid ning visuaale, on meie tegevus kuluefektiivsem ning selle mõju suurem. Tänu kokkulepitud kujunduskeelele ja ettevalmistatud vahenditele ei pea igale üritusele ja kampaaniale nullist eraldi kujundust looma, vaid tugev vundament on juba olemas.

Meie riigi selge ja positiivne kuvand toob kasu meile kõigile. See aitab edukamalt müüa Eesti tooteid ja teenuseid, tuua siia rohkem turiste, üliõpilasi ning talente. Kuvand mõjutab lisaks majandusele ka riigi olulisust maailmas ehk aitab tagada meie julgeolekut.

2017. aasta alguses tutvustas EAS avalikkusele uuendatud Eesti tutvustamise põhimõtteid, esitluspõhju, graafikat, pildipanka ning unikaalset kirjatüüpi Aino. 2018. aastal jätkus nende rakendamine ning edasiarendus. Oluline muudatus oli juhiste ja materjalide liitmine ühtseks teenuskeskkonnaks (brand.estonia.ee) ning selle kasutajakogemuse parandamine. Nüüd on kõigil huvilistel senisest veelgi lihtsam Eesti tutvustamiseks vajalikke sõnumeid, fotosid ning esitlusi leida ja kasutada. Eri osapoolte koostöö tulemusel lisandus tööriistakasti 557 uut materjali.

Lisaks mitmete välisriikide huvile meie kogemuse vastu, tunnustati Eesti brändi ka Londonis toimunud maailma juhtival asukohaturunduse konverentsil City Nation Place Global “Best Use of Design” auhinnaga.

brand estonia 2018 summary

Veebikeskkondade kasutus

Teenuskeskkonnal brand.estonia.ee oli 2018. aasta jooksul 45659 unikaalset külastust ning kokku lisandus 3370 registreeritud kasutajat. Materjalide allalaadimiste arv kasvas aastaga 61% ning jõudis peaaegu 20 tuhandeni.

Lisaks jooksvale kasutajate tagasiside kogumisele viidi läbi ka CSAT uuring, mille käigus hinnati tarbijate rahulolu nii sisu kui ka tehnilise lahendusega 5-palli skaalal. Tulemuseks saadi igati positiivne 4,2.

Tõusutrendi näitasid ka teised Eestit tutvustavad veebilehed, mis kogusid Google Analyticsi andmetel kokku üle 6 miljoni unikaalse külastaja. Võrreldes eelmise aastaga kasvas lehtede külastatavus miljoni inimese võrra.

Külastuse kasv lehtede lõikes:

Uued töövahendid

Tööriistakasti lisandus aasta jooksul 557 uut materjali. Nende hulgas üle 30 videoklipi, mis tutvustavad näiteks e-tervistEesti toituEesti tööstustpõhjusi Eestisse tööle tulemiseks ning pakuvad üldist ülevaadet Eestist. Uuenes ka Eesti brändi tutvustav klipp.

brand estonia 2018 summary

Esitlused täienesid teadusttööstust ning ärikeskkonda tutvustavate materjalidega. Mitmed olemasolevad esitlused uuendati ning Eesti üldesitlus tõlgiti saksa, prantsuse, hispaania ja vene keelde.

brand estonia 2018 summary

Lisandus viis valdkondlikku sõnumit, mida kasutatakse läbivalt ühe ärivaldkonna tutvustamiseks (kokku on neid nüüd 14, mis leiab siit):

  • puidutööstus “Traditional Values, Smart Technologies.”
  • väikelaevatööstus “Taking Traditions to New Horizons.”
  • meditsiinitööstus “Estonia. Where Bright Ideas Meet a Can Do Spirit.”
  • laevaehitus Estonia. Sea smart.”
  • masinaehitus Estonia. Producing Excellence.”

E-Eesti eduloo tutvustamiseks loodi 11 virtuaalreaalsuse videot ja spetsiaalne veebikeskkond, kus kõigil on võimalik neid vaadata ja kogeda. Videod on oluline osa e-Eesti Esitluskeskuse digiekspositsioonist ning aasta lõpu seisuga on neid vaadatud üle 17 000 korra.

Olulisemad sündmused ja kampaaniad

Eestit tutvustavaid materjale ja rakendusi kasutati rohkem kui 100 erineval üritusel 22 riigis.

brand estonia 2018 summary

Sealhulgas osaleti 32 messil, kus oma tooteid või teenuseid tutvustas üle 200 Eesti ettevõtte. Valdkondadest kasvatasid ekspordipotentsiaali teiste hulgas toiduainetetööstus (SIAL France, SIAL China, Gulfood, ehitustööstus (Nordbygg 2018), puidu- ja mööblitööstus (Carrefour International du Bois, IMM Cologne), biotehnoloogia (BIO International Convention), IT ja fintech sektor (Mobile World Congress, Money 2020), elektroonikatööstus (Smart City Expo, Electronica 2018), kaitsetööstus (UMEX, Eurosatory) ning paadi- ja laevaehitus (Boot 2018, SMM).

“Üks ilusamaid (kui mitte kõige ilusam) stend messil. Kindlasti võiks nii julget disaini ka tulevikus kasutada.”

—Hansab Group

“Eristus teistest, tundus tänu värvilahendusele suurem, kui tegelikult oli.”

— Haapsalu Uksetehase AS

 “Selge, ilus, silmapaistev, mugav (hea planeering ruumide osas).”

—Threod Systems

Lisaks rahvusvahelistele ärimessidele kasutati ühtset visuaalset keelt ja sõnumeid konverentsidel, kõrgetasemelistel visiitidel, kontaktüritustel ning vastuvõttudel.

Esile võib tuua Vabariigi Presidendi esinemist World Knowledge Forumil Lõuna-Koreas, digimeelsete riikide tippkohtumist Tallinn Digital Summit ning Junior Achievement korraldatud Create 18 kongressi.

E-Eesti Esitluskeskust külastas aasta jooksul 824 delegatsiooni 8800 liikmega, nende hulgas ka Hollandi kuningas, Austria president, Austraalia digitaalse transformatsiooni minister ja India IT minister.

Tallinna lennujaamas avati Eestit tutvustav värav (Gate 3), mida läbib aasta jooksul vähemalt kolm miljonit inimest. Väravas on võimalik vaadata ka Eestit tutvustavaid VR-videoid.

brand estonia 2018 summary

Pikaajaline Eesti turismikampaania #EstonianWay kaasas 45 maailmakuulsat või oma riigis tuntud inimest ja viis 243 turismiettevõtet ja –atraktsiooni igast Eestimaa nurgast rahvusvahelise auditooriumini. Kampaania veel kestab, aga eelmise aasta seisuga oli see jõudnud juba 90 miljoni inimeseni 102 riigis, saanud 2,1 miljonit videovaatamist ning 419 000 reaktsiooni sotsiaalmeedias.

Tõsielukampaanias Career Hunt osales eelmisel sügisel üle 5500 rahvusvahelise IT-spetsialisti 126 riigist. Kampaania korraldati koostöös 12 Eesti tuntud ettevõttega, kes panustasid projekti ka rahaliselt.

brand estonia 2018 summary

Eesti ettevõtted pakkusid kampaania käigus välja ka esimesed 12 töökohta, millest pärast tööintervjuusid täideti koheselt üle poole. Kampaania tulemusel jäi Eestit ihaldusväärse töökohana välisriikides tutvustama rohkem kui 250 uudislugu ja artiklit, mida luges üle 30 miljoni inimese. Kampaania tulemusena avaldasid pea kõik tööandjad soovi kampaania kordamiseks.

Kindlasti on oluline ära mainida ka uute Eesti Vabariigi ID-kaartide ja digitaalsete isikutunnistuste kasutuselevõtmine — kaartide disaini lõi nende tootja Eesti brändi elemente kasutades.

brand estonia 2018 summary
brand estonia 2018 summary

Tagasiside ja tunnustus

Erinevad Eestit tutvustavad töövahendid ja kampaaniad võitsid eelmisel aastal kokku 16 auhinda. Neist märkimisväärseim on kindlasti Londonis toimunud asukohaturunduse konverentsil City Nation Place Global saadud “Best Use of Design” tiitel.

Eesti kogemuse vastu tundsid huvi ka mitmed teised riigid, näiteks rääkisime Eesti tutvustamise töövahenditest konverentsidel Soomes ja Leedus, meil käisid külas Leedu ja Montenegro delegatsioonid ning kirjalikud päringud saabusid Taanist, Hollandist ja Arubalt.

Elavat huvi näitas teema kohta üles Jaapani Forbes — seal ilmus kokku kolm artiklit (siinsiin ja siin, millest kaks veebiväljaandes ning üks ka trükis, “Design is good business” erinumbris). Riigi turundamisest avaldas pikema loo ka Leedu ajakiri N WIND.

Plaanid 2019. aastaks

Sel aastal on plaanis jätkata materjalide täiendamist ja uuendamist. Loome fotod äriturismi, energeetika ning tarkade tööstuslahenduste sektori, innovaatiliste ja kõrgtehnoloogiliste toodete, e-teenuste, andmeteaduse, avaandmete ja tehisintellekti kohta.

Loome uued esitlused jagatud teenuskeskustele, Study in Estoniale ja uuendame e-Eesti esitluse. Majanduskeskkonna ja e-Eesti esitlused tõlgitakse vene, hispaania, prantsuse, saksa ja hiina keelde.

EASi ettevõtluse keskus koostöös erialaliitudega alustab eksportivate sektorite jaoks vajalike turundusmaterjalide väljatöötamist.

Plaanis on luua veebide loomise juhend ning koostöös Maaeluministeeriumiga luuakse Eesti toidusektorit tutvustav veebileht.

Kavas on ka koolitused turundusmaterjalide rakendajatele.