Uuendatud Eesti tutvustamise põhimõtteid, sõnumeid ja visuaalseid lahendusi on tänaseks kasutatud üle kolme aasta. Võime täie kindlusega öelda, et ühtne Eesti tutvustamise platvorm on kasutajate poolt omaks võetud ning aidanud kaasa meie riigi positiivse kuvandi levikule.

See aitab edukamalt müüa Eesti tooteid ja teenuseid, tuua siia rohkem turiste, üliõpilasi ning talente. Kuvand mõjutab lisaks majandusele ka riigi tuntust maailmas, mis aitab tagada meie julgeolekut.

Koos Eestiga areneb pidevalt ka riigi tutvustamiseks loodud süsteem. Eesti brändi 2019. aasta olulisemad saavutused olid digitaalsete lahenduste disainisüsteemi väljatöötamine, riigiturundamise töögrupi ellu kutsumine, kõiki olulisemaid fakte ja nende allikaid koondava tabeli loomine ning brand.estonia.ee kasutajatingimuste uuendamine.

Eesti bränd on leidnud ka rahvusvahelist tunnustust. Riigiturunduse eksperdi José Filipe Torrese raamatus “Nation Brand Builders” on Eesti esile toodud kui üks vaid viiest maailma paigast, mis oma brändi kaasaegselt arendab.

Jose Filipe Torres, Nation Brand Builders raamatu autor ning riigiturunduse ekspert
“Eesti on edulugu, mida kõik riigid peaksid järgima kui riigi brändimise tulevikunäidet.”
2019 summary

Digitaalsete lahenduste disainisüsteem

Alates 2017. aastast on meie ühtset visuaalset keelt kasutatud üle 25 veebilehe loomisel. Kuigi ka veebis kehtivad brändi üldised sisu- ja kujunduspõhimõtted, nägime vajadust eraldi juhendi järele, mis aitaks muuta veebikujundused ühtsemaks ning nende loomise kuluefektiivsemaks. Kutsusime selleks appi ühe Eesti parima kasutajaliidese disaineri Stefan Hiienurme. Ta kaardistas seni valminud veebilehtede parimad näited ning koostas nende põhjal põhimõtete, kujunduslahenduste ja -komponentide kogumi, mis aitab luua Eesti brändi visuaalsele keelel vastavaid veebilahendusi. Disainisüsteem on loodud Figma keskkonnas: tegu on ühiskasutatava disainitööriistaga, mis võimaldab hõlpsalt eri projekte hallata ja süsteemi jooksvalt täiendada. 2020. aastal ootame digitaalsete lahenduste disainisüsteemi laiemat kasutuselevõttu, mis toob endaga kaasa olulise rahalise ja ajalise ressursi kokkuhoiu.

brand estonia 2019 summary

Riigiturundamise töögrupp

Eesti tutvustamise vahendeid rakendatakse laialdaselt nii EASi kui paljude teiste asutuste, organisatsioonide ja ettevõtete töös. Küll aga oleme näinud avalikus sektoris vajadust koordineerituma koostöö, infovahetuse, tegevuste planeerimise, ressursside jagamise ning tulemuste mõõtmise järele.

Kohtusime suvel Soome Välisministeeriumi avaliku diplomaatia osakonna ning Finland Promotion Boardi juhi Laura Kamrasega. Ta jagas oma kogemusi eri osapoolte kaasamisel ja ühiste otsuste langetamisel.

Novembris kutsus Eesti brändi tiim kokku riigiturunduse töögrupi, kuhu kuulusid EASi erinevad üksused, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Kultuuriministeerium, Maaeluministeerium, Siseministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium, SA Archimedes, Eesti Teadusagentuur, Innove, Eesti Instituut ning Tallinna ja Tartu linn. Lepiti kokku üldistes eesmärkides ja koostööpõhimõtetes. Edaspidi on plaanis kohtuda vähemalt neli korda aastas, lisaks loodi omavahelise info kiiremaks vahetamiseks uued suhtluskanalid ja kontaktide andmebaas.

Kasutustingimuste uuendamine

Struktureerisime ümber ja täpsustasime meie veebilehel leiduvate erinevate materjalide kasutustingimusi. Tuletame meelde, et tööriistakasti (brand.estonia.ee/toolbox) materjalid on mõeldud peamiselt Eesti tutvustamiseks väliskülalistele või -partneritele mittekommertslikul eesmärgil.

Üks oluline täpsustus puudutab Eesti brändi kasutamist avalikus sektoris uue visuaalse identiteedi või mahuka loovlahenduse (nt üritused, kampaaniad) loomisel või hanke läbiviimisel, kus nõutakse Eesti brändi rakendamist. Sellisel juhul tuleb ühendust võtta Eesti brändi tiimiga ([email protected]), et kasutamise tingimused ja võimalused täpsemalt läbi rääkida.

Veebikeskkondade kasutus ja uued töövahendid

brand estonia 2019 summary

Teenuse arendamiseks küsisime aasta jooksul kahel korral ka kasutajatelt tagasisidet, et hinnata nende rahulolu. Kasutajate keskmine hinnang meie teenusele oli 2019. aastal kümnepalli skaalal 8,4.

Lisandus neli uut sõnamärki, mis tutvustavad kindlaid sektoreid:
organic estonia
design estonia
electronics estonia
settle estonia

Valmis said Eesti tööstust, elektroonikatööstust ning Eesti eksporti tutvustavad videod. Fotovalik täienes piltidega tehnoloogia, e-Eesti, hariduse, andmekäitluse, konverentside ning looduse teemadel.

brand estonia 2019 summary

Uue formaadina tegime neli heliklippi, mida saab kasutada Eestit tutvustavate videote helitaustana või kõllina.

Eelmisel aastal sai valmis ka Eestit kui turismisihtkohta tutvustav esitlus. E-Eestit ja meie ärikeskkonda tutvustavad esitlused on aga nüüd peale inglise keele kättesaadavad veel viies keeles. Lisaks loodi esitlused, mis annavad ülevaate valdkondlikest sõnumitest: miks luua kaubandussuhteid Eestiga, miks investeerida Eestisse, miks külastada Eestit. Uuendatud on ka esitluse põhi, millest on nüüd saadaval eraldi versioon tavakasutajale ning edasijõudnutele.

Lisaks valmisid uued maakaartide ja andmesaatkonna illustratsioonid ning 24 uut ikooni.

Printmaterjalide hulka lisasime seinafotod ning uuendasime juba olemasolevaid materjale.

Panime kirja soovitused trükiste puhul kasutatava paberi kohta. Kohatäite tekstide jaoks lõime Eesti ipsumi generaatori, et ka need oleksid Eestist inspireeritud. Eesti brändi värvidele andsime eestikeelsed nimed, see teeb nendele viitamise lihtsamaks.

Olulisemad sündmused ja kampaaniad

Avati uuenenud e-Eesti Esitluskeskus, mille eesmärgiks on tutvustada ja selgitada meie e-riigi edulugu globaalsetele poliitikakujundajatele, ettevõtete juhtidele, investoritele ja rahvusvahelisele meediale, et pakkuda neile inspiratsiooni ning luua sidemeid juhtivate Eesti IT teenusepakkujatega.

brand estonia 2019 summary

Eesti Rahvusvahelisel majal sai täis esimene aasta, mil nad on pakkunud teenuseid välismaalastest tippspetsialistidele ning nende kaaslastele.

Telesaade „This is America & the World“ külastas 2019. aasta suvel Eestit, et võtta üles neljaosaline Eestit tutvustav saade „Estonia Today“. Läbivalt kõlavad selles meie põhisõnumid: digitaalne ühiskond, puhas loodus ja isemõtlevad inimesed. Üks saate osadest oli täies mahus pühendatud intervjuule Eesti Vabariigi Presidendi Kersti Kaljulaidiga.

brand estonia 2019 summary

07.06.2019 New Yorgis toimunud ÜRO julgeolekunõukogu mittealaliste liikmete valimistel sai Eesti mandaadi aastateks 2020–2021. Kandideerimiskampaania avati pidulikult 2017. aasta suvel New Yorgi Eesti Majas Vabariigi Presidendi Kersti Kaljulaidi poolt. Kampaania visuaalse keele töötas välja Jan Tomson Eesti Disainimeeskonnast koostöös Välisministeeriumi kampaaniatiimiga, lähtudes värskelt loodud Eesti brändi juhistest ning materjalidest.

brand estonia 2019 summary

Eestit tutvustavaid materjale ja rakendusi kasutati rohkem kui 220 erineval üritusel üle maailma ja vähemalt 36 eri riigis. Sealhulgas 36 messi ning 22 e-residentsuse sünnipäevaüritust.

brand estonia 2019 summary

Jätkus ka turismikampaania #estonianway ning toimus värbamiskampaania Career Hunt.

Tagasiside ja tunnustus

Erinevad Eestit tutvustavad töövahendid ja kampaaniad võitsid eelmisel aastal kokku 9 auhinda.

“Meil on brändist väga palju kasu, eksportimisel me kasutame alati Eesti brändi keelt, meie peamine reklaamleht on ülesehitatud selle järgi e-estoniax.com. Meie jaoks on kindlasti säästlikum kasutada Eesti brändi nii tuleme tuttavamad ette rahvusvahelisel areenil.”
Doris Põld, ITLi juht
“Study in Estonia tiimile on Eesti bränd ja just tööriistakast olnud igal juhul väga suureks abiks nii turundusmaterjali loomisel kui ürituskorraldusel. Ühtne lähenemine riigi turundamisele aitab üldpilti võimendada ja nii on ka erinevate valdkondade kampaaniad ja algatused mõjusamad. Meie tiimile on väga suureks abiks kvaliteetse pildimaterjali ja erinevate illustratsioonide olemasolu, mille abil saame kiirelt ja lihtsalt kiiremate kampaaniate jaoks materjali kokku panna, ilma agentuure ja täiendavaid rahalisi ressursse kasutamata. Hetkel on piltide seas kõrgharidusvaldkonda peegeldavat materjali küll väga vähe, aga loodame, et sinna tuleb ehk ka täiendusi ;)”
Kristina Piliste, Välisturunduse peaspetsialist, Study in Estonia
“Maaeluministeerium korraldas 2019. a erinevaid Eesti toidu promotsiooniprojekte ning B2B reise toidusektorile. Lisaks korraldatakse Maaeluministeeriumi turuarendustoetusest erinevaid toidusektori välismesse. Kõik need tegevused on aastast 2016. järjest enam välja paistnud sõnamärgi „taste estonia“ all ja kandnud valdkondlikku sõnumit. Kasutame taste estonia logo ja valdkondlikke sõnumeid, valmistame kutseid, menüüsid, flaiereid, fotoseinu, tootekatalooge, rinnamärke jms. Hetkel on valmimisel taste estonia veeb. Meil on esindustrükis ja seda hetkel juba kuues keeles: inglise, hiina, jaapani, saksa, soome, rootsi, prantsuse. Kogu meie eelmainitud tegevus tugineb kontseptsiooni mõttes Eesti brändile ja selle väärtust on sõnadega keeruline edasi anda. Enda eest räägivad teod – taste estonia on kõikjal tegevustes kasutusel ja ka meie ettevõtted tunnevad järjest enam „ühtse näo“ väärtust. Bränd on üles ehitatud oma ala professionaalide poolt ja meil ei ole tulnud ise nullist brändi loomist läbi viia. Toolboxi näol on olemas ka korralik jooksev tugi fotode, ettekannete, trükimaterjali jms näol, mida ei pea eraldi iga kord leiutama (siit kindlasti ka kulude kokkuhoid).”
Mariann Roos, Ekspordi ja turuarenduse büroo nõunik, Maaelu ministeerium

2020. aastal jätkame Eestit tutvustavate materjalide ja juhendite täiendamisega koostöös partneritega ning jätkame riigiturundamise töögrupiga.