2020. aasta oli pandeemia tõttu kõigile ootamatu. Eesti tutuvustamine muutus nii sisuliselt kui formaatide poolest ning mitmed tegevused liikusid füüsilisest ruumist veebipõhiseks. Olemasolevad Eesti tutvustamise tööriistad – sõnumid ja visuaalsed lahendused – aitasid muutusi sujuvamalt ellu viia. Aasta andis ka kinnitust, et digitaalne ühiskond on Eesti tugevus, mis võimaldab kiiret kohanemist uute olukordadega.

Eesti brändi olulisemad projektid 2020. aastal olid brand.estonia.ee veebilehe ja juurdekuuluva toolboxi uuendamine kasutajamugavuse parandamiseks ning Figma sotsiaalmeedia tööriista loomine. Jätkasime ka riigi turundamise töögrupiga, kus oli fookuses sotsiaalmeedia kanalite kasutamine Eesti tutvustamiseks läbi erinevate teemade.

Uuendatud veebileht ja toolbox

Brand.estonia.ee veebileht on kasutusel olnud alates 2017. aastast. Igal aastal oleme kogunud kasutajatelt tagasisidet ning eelmisel aastal jõudsime järeldusele, et veebikeskkond vajab värskendamist.

Täiendasime sõnumite ja visuaalse keele juhendeid selliselt, et erinevad kasutajatüübid – valmismaterjalide kasutaja, loovtööde tellija ja nende teostaja – leiaks vajaliku lihtsamini üles. Parandasime oluliselt ka Toolboxi funktsionaalsust: parem tag’ide-põhine otsingusüsteem, selgem materjalide jaotus ja filtrid, automaatteavitused ning lihtsam materjalide jagamine eri osapoolte vahel.

Collage_2020_web_update

Sotsiaalmeedia kujunduspõhjad

Saime valmis sotsiaalmeedia kujunduspõhjade tööriista Figma keskkonnas ning viisime läbi koolitusi selle kasutamiseks. Loodud tööriist annab Eesti tutvustajatele võimaluse kiirelt luua keskkondade eripärasid arvestavaid sotsiaalmeedia kujundusi. Valikus on nii Facebooki, LinkedIni, Youtube, Twitteri kui Instagrami formaadid.

brand estonia social media guidelines

Materjalid Toolboxis ja kasutajad

Täiendasime Toolboxi uute valdkondlike materjalidega. Puidutööstuse teemasse lisandus fotosid ning video, samuti lisandus fotosid Latitude59 konverentsilt, tööstusest, haridusest ja digikoori sündmusest ning valmisvideod Eesti ärikeskkonnast (saksa keeles), haridusest, loodusest ning e-Eesti Esitluskeskusest.

Veebide külastused

Eesti brändi kasutab üle 20 veebilehe. Eestit tutvustavaid veebilehti külastati kokku üle 9 mln korra, üle 5.9 mln unikaalse kasutaja poolt.

Uued valdkondlikud materjalid

Valmis said sõnumid tippspetsialistide meelitamiseks Eestisse ning turismi teemastrateegiad ning lugu, mis põhineb kontseptsioonil “Visit Estonia. It’s about time.”.

PISA 2018 testide märkimisväärsete tulemuste järel algatati Eesti hariduse tutvustamise projekti “Education Estonia”, mille eesmärgiks on tutvustada Eesti haridussüsteemi ning edtech ettevõtteid.

Eestit tutvustavad tegevused

Eestit tutvustavaid tegevusi toimus erinevate virtuaalsete lahendustena:

Viidi läbi ka edukas Puhka Eestis siseturismi kampaania „#eestissearmunud”. Vaata kampaania videot.

Eesti investeerimiskeskkonna tutvustamine täiustus robotitega, mis toetavad klienditeekonda ja tööprotsesse. 2020. aasta lõpuks oli neil kasutusel kolm robotit – Suve juturobot, Emma (elektrooniline multimeedia assistent) ja Eia (elektrooniline investeeringute nõustaja).

Loodi ka HOIA mobiilirakendus, mille abil saab kiiresti teada võimalikust lähikontaktist COVID-19 nakatunuga.

Expo 2020 Eesti paviljoni kontseptsioon

Kuigi Expo 2020 algus lükati 2021. aasta sügisesse, sai 2020. aastal valmis Eesti paviljoni kontseptsioon ja kujundus.

Eesti paviljon tutvustab globaalsel platvormil Eesti digiühiskonna lugu ja näitab maailmale innovaatiliste ja edumeelsete Eesti ettevõtete tooteid ning teenuseid. Külastaja kogeb seal meie kaasaegset elukeskkonda, kus on hea elada, töötada ja äri teha. Eesti lugu maailmanäitusel toetub kolmele märksõnale: digitaalne, nutikas ja jätkusuutlik. Eesti pavilion näitab, kuidas tänapäevaste nutikate lahendustega on võimalik liikuda arengus kiirelt edasi ning kindlustada tulevastele põlvedele toimiv ühiskond ning jätkusuutlik maailm.

Tagasiside
„Eesti toidu tutvustamiseks ja ekspordi edendamise tegevusteks välisturgudel oleme juba mitmeid aastaid kasutanud katusbrändi „taste estonia“, mis on aidanud erinevad riigi poolt korraldatavad ja toetatavad tegevused ühtseks tervikuks siduda (seda nii visuaalide kui sõnumite osas). Hindame väga kogu Eesti brändi kontseptsiooni ning kaasnevat tuge ja materjale, mida oma tegevuste elluviimisel kasutada saame, et Eesti ja Eesti toit erinevatel sihtturgudel paremini silma paistaks ja positiivse kuvandi looks.“
Kadi Raudsepp, ekspordi ja turuarenduse büroo juhataja, Maaeluministeerium
“Pean väga väärtuslikuks, et Eesti tutvustab end rahvusvaheliselt läbi eri valdkondade ühtsel visuaalsel keelel. Research in Estonia on oma tegevustes seda kasutanud loomisest peale. Eesti brändi meeskond on koostanud disaini kasutamise osas väga põhjaliku juhendmaterjali ning eraldi väärtusena näen veel seda, et vajaduse korral saame nendega nõu pidada ka juhtumipõhiselt. Eesti brändi fotopank on kvaliteetne ja meie jaoks osutunud väga kasulikuks, kuhu ka omalt poolt oleme saanud teadusfotode abil sisu luua.”
Siim Lepik, Research in Estonia tegevuste juht, Eesti Teadusagentuur
“Education Nation kasutab Eesti hariduse rahvusvahelisel turundamisel Eesti brändi, mis loob suurepärase tervikliku kontseptsiooni Eesti riigi erinevate valdkondade rahvusvahelisel tutvustamisel tänu ühtse visuaali ja kujunduspõhimõtete kasutamisele. Eesti brändi rakendamine erinevate projektide puhul aitab luua Eesti riigile terviklikult suuremat nähtavust ja väljapaistvust rahvusvahelisel maastikul. Olulist lisaväärtust pakub Eesti bränd veel enda kasutajatele erinevate fotode, illustratsioonide, kujundusmaterjalide, videote ja muude vajalike tööriistade kasutamisvõimaluste loomisega (sh sotsiaalmeedia ja veebidisaini kujundus Figmas), mis lihtsustab olulisel määral turundusmaterjalide loomist. Tänud kogu Eesti brändi tiimile tehtud töö eest ja jõudu ning lennukaid ideid edaspidiseks!”
Kristel Mõistus, Education Nation projektijuht, Haridus- ja Noorteamet
“Kui alustasime HOIA brandingu ja disaini loomist olid laual mitmed valikud - võtta aluseks Brand Estonia toolbox, Veera disainisüsteem või luua algusest peale eraldiseisev unikaalne disainikeel. Arvestades projekti tähtaegu (branding, kasutajakogemuse ja kasutajaliidese disainid tuli luua 2-3 nädalaga) ja vabatahtlikkuse alusel loodud konsortsiumi töövormi, sai selgeks, et valiku tegemisel on esmatähtis kiirus ja paindlikkus ehk valikuvabadus ja võimalus disainiotsuseid teha vastavalt vahetule kasutajatestides saadud tagasisidele. Brand Estonia toolbox sisaldab endas väga selgelt kirjeldatud üldisi visuaalseid põhimõtteid ja elemente, sealhulgas väljakujunenud illustratsioonide ja piktogrammide stiile, paindlikku tüpograafiat, animatsioone ja muid rakendusnäiteid. Arvestades HOIA rakenduse funktsionaalsust ja meie jaoks sobivat kommunikatsiooni hääletooni ja iseloomu, oli valik Brand Estonia kasuks täiesti konsensuslikult kõigi arutlusega liitunud osapoolte jaoks kõige õigem. Brand Estonia kasutamine hoidis ka võrratult aega kokku, kuna selle disainisüsteem on loodud Figma keskkonnas, mis võimaldab disaineritel süsteemi rakendada väga kiiresti ja efektiivselt aega kasutades.”
Pärtel Vurma, tegevjuht ja partner, Velvet
"Uue passi kujunduse valguses oli meil selge eesmärk tuua esile Eestimaa ilus loodus ja emakeel. Nii nagu ka ID-kaardi kujunduses, kasutasime ka seekord Eesti Brändi lehel olevaid loodusfotosid, kirjatüüpi ja ka iseloomulikke elemente. Pass võimaldas seda kõike võrreldes ID-kaardiga märksa suuremas mahus. Suur abi oli ka Eesti Brändi disaineritest, kes jagasid oma ideid ja lõid spetsiaalseid elemente (nt spiraalsed rahnud, meremuster) passi kujunduse tarbeks."
Eliisa Sau, Politsei- ja Piirivalveamet

2021. aastal jätkame Eestit tutvustavate materjalide ja juhendite täiendamisega koostöös partneritega ning jätkame riigiturundamise töögrupiga. Võtame fookusesse brand.estonia.ee kasutajate koolitamise ning valdkondade toetamise sõnumite ning materjalide loomisel.