Eesti bränd aitab Eesti riiki ning erinevaid valdkondi tutvustada sisuliselt ja vormiliselt läbimõeldult ning terviklikult.

Ühtsetest põhimõtetest ja disainikeelest lähtudes on riigi tutvustamine kõigi jaoks odavam ja mõjusam. Samadel põhjustel kasutab ühtset kommunikatsiooniplatvormi enda tutvustamiseks enamik arenenud riike alates Rootsist kuni Uus-Meremaani.

Pakume küll omalt poolt võimalikult laia valikut Eestit tutvustavaid valmismaterjale, kuid sageli on tarvis luua ka täiesti uusi lahendusi ning kaasata selleks partnereid väljastpoolt.

Eesti brändi kasutavate loovtööde tellijana on sinu ülesanne ennast võimalikult hästi Eesti brändi põhimõtetega kurssi viia. Nii oskad paremini lähteülesannet sõnastada ning küsida loovpartneritelt õigeid küsimusi.

Milleks Eesti brändi kasutada?
Kasuta
  • Eestit ja siinseid valdkondi tutvustavate võõrkeelsete materjalide loomiseks, mille sihtgrupiks on välispartnerid või -külalised.
  • Rahvusvaheliste ürituste korraldamiseks, mille peamine eesmärk on Eesti või siinsete valdkondade tutvustamine.
icon-small-x Ära kasuta
  • Organisatsioonide uute identiteetide loomiseks või mõne teise visuaalsete identiteediga segamiseks, Eesti bränd on ise kindla eesmärgiga sisuline ja visuaalne keel.
  • Üht konkreetset organisatsiooni või ettevõtet tutvustava materjali loomiseks.
  • Eesti siseses kommunikatsioonis.

Kuidas Eesti brändi põhimõtetest lähtudes sisu planeerida ja tekste luua?

Mõtle läbi, kas ja millises ulatuses on Sul sisu planeerimisel ning sõnumite ja tekstide loomisel abi vaja. Vaata järele, kas Sulle sobivad sõnumid on juba Eesti põhisõnumitena või valdkondlike sõnumitena olemas.

Planeeri sisu ja sõnumid lähtudes faktidest
Faktid
  • In Estonia only 2 public services cannot be done online: marriage and divorce
  • 99% of prescriptions are digital
  • 1-2 min to declare taxes online
  • 96% of people declared their income electronically
Sõnum

Estonia is a digital society

Hoia sõnum lihtsa ja selgena. See aitab kujundustes jätta tekstide ja piltide ümber piisavalt ruumi; nii on nad paremini loetavad ning sisu pääseb tugevamalt esile.
Lihtne sõnum tuleb paremini esile

eesti_brandis_sisu_koostamise_opetus_tellijale_dont

icon-small-x Pikk sõnum koormab kujundust

eesti_brandis_sisu_koostamise_opetus_tellijale_do

Professionaalse loovkirjutaja/copywriteri abi kasutades, palu neil lähtuda Eesti brändi põhisõnumitest.

briifi koostamine

Lähteülesannet koostades kasuta alati briifipõhja.

Eesti brändiga hankimine

Eesti brändi kasutamisel hankes veendu, et viitad asjakohastel alamlehtedele.