Hea projekti tulemus sõltub suures osas lähteülesandest ehk briifist, mis Sa teostajale ette annad. Mõtle põhjalikult läbi, mis info enne ülesande üleandmist on vaja kokku panna ning anna materjalid partnerile tervikuna näiteks pilvekeskkonna kaustana (Dropbox, Sharepoint, Google Drive vm). Kasuta allolevat listi ja näpunäiteid loovagentuurile lähteülesande koostamiseks, kus on soov Eesti brändi kasutada.

Alati veendu, et lisad briifi õige avaliku sektori disainisüsteemi.

Tellija

Pane alati kirja, mis asutust sa tellides esindad.

Brändi juhend

Lisa alati briifi link Eesti brändi kodulehele. Valitsusasutuste tegevusi kirjeldavate materjalide loomisel tuleb lähtuda valitsusasutuste visuaalse identiteedi stiilijuhendist.

Ülesande lühikirjeldus

Kirjelda siin lühidalt ära, mis probleemi on eesmärk lahendada ehk mis on projekti eesmärk.

Sihtgrupp

Ole võimalikult täpne – kust riikidest on sihtgrupp pärit, millised on nende vanusegrupid, tegevusvaldkonnad jm teadaolevad eripärad.

Kasutuskoht ja formaat

Too kindlasti välja, kus on lahendust plaanis kasutada, näiteks üritusel või mõnes kindlas veebikanalis. Nimeta kõik vajalikud formaadid, nt online materjal / trükis / flaier / sotsiaalmeedia / video. Kui on teada, siis lisa ka täpsemad mõõdud (nt A5, A4, veebibänneri mõõt, video puhul ekraani suurus, kus näidata jms). Kui formaat on lahtine, siis palu agentuuril välja pakkuda lähtuvalt sisust.

Olemasolevad visuaalid

Kui Sul on endal idee olemas, siis lisa linkide või failidena fotod/videod/illustratsioonid vm olemasolevad materjalid, mis sa soovid, et loovtöös kindlasti kasutataks. Võid vabalt viidata Toolboxis olevatele materjalidele.

Sisu ja tekstid

Kui sisu on agentuuri koostada, siis anna võimalikult täpne sisu eesmärgi kirjeldus ehk milliseid sõnumeid on vaja edastada.
Kui sisutekstid tulevad Sinu kui tellija poolt, siis lisa need eraldi failina ning märgi ka ära, kas tekstid on lõplikud või vajavad näiteks keeletoimetamis/tõlkimist. Veendu, et annad partnerile üle materjalid, mis enam ei muutu. Koonda üleandmiseks kõik failid ühte pilvekeskkonda või ZIP faili.

Logod

Logod lisa kindlasti failina ja anna üle samas kaustas, mis ülejäänud sisend. Kõige paremini sobivad logodeks .AI ja .SVG failid, teisel juhul .PDF.
Võimalusel väldi .JPG ja .PNG logode kastuamist.

Sõnamärk

Viita toolboxis sõnamärgile, mida projektis on vaja kasutada. Lisa juurde ka sõnamärkide kasutusjuhend: brand.estonia.ee/brand/juhendid/sonamargid

Näited

Kui leiad brand.estonia.ee kasutusnäidete alt näiteid või sul on endal varasemaid lahendusi, mis Sinu projektile sobivad, siis viita neile kui inspiratsiooninäidetele, millest partner lähtuda võiks.

Eelarve

Kui sul on plaan projekt läbi viia kindla eelarve piires, siis võib ka selle suurusjärgi briifi välja tuua.

Tähtaeg