Korraldades hankeid või tellimusi sooviga rakendada Eesti brändi, kasuta oma briifis all olevat teksti või sobivat lõiku sellest vastavalt töö sisule.

Käesoleva hanke/tellimuse loovlahenduse pakkumuses tuleb rakendada Eesti brändi põhimõtteid, mis on leitavad veebilehel brand.estonia.ee.

1. Kui tellimus sisaldab sisu kontseptsiooni väljatöötamist ja/või tekstide loomist

  • Eesti brändi põhimõte näeb ette, et igasuguse loovlahenduse loomisel on lahenduse mõtteline tähtsusjärjekord: sisu > sõnum > vorm
    See tähendab, et kõige olulisemal kohal on sisu, seejärel sisust tuletatud sõnum(id) ning siis sisu kujutamine kujundusena ehk vorm.
  • Väljatöötatav sisu peab lähtuma ühest või mitmes Eesti brändi põhisõnumist (brand.estonia.ee/sonumid)
  • Tekstide loomisel tuleb arvestada Eesti brändi kõneviisi (brand.estonia.ee/juhendid/koneviis)
  • Faktipõhise info esitamisel tuleb veenduda, et faktidel on usaldusväärsed allikadhttps://brand.estonia.ee/et/lugu/

2. Eesti brändi visuaalse keele rakendamine loovtöös ning põhimõtetest lähtuvalt uute pildi- või videomaterjalide tootmine

Eesti brändi visuaalne keel koosneb paljudest komponentidest, mida võib kasutada nii koos kui eraldi. Eelistame hoida asju puhta ja lihtsana. Puhas tähendab, et me ei koorma kujundusi üle liigsete elementidega ega aja tüpograafiat põhjendamatult kirjuks. Lihtsus, et me jätame tekstide ja piltide ümber piisavalt ruumi; nii on nad paremini loetavad ning nende sisu pääseb tugevamalt esile.

3. brand.estonia.ee/toolbox põhjade ja valmismaterjalide kasutamine

  • Toolboxis on valik valmismaterjale, kuid ei ole garanteeritud materjalid igaks vajaduseks. Sellisel juhul tuleb visuaalseid materjale juurde toota lähtuvalt disaini juhenditest (brand.estonia.ee/juhendid)
  • Valmismaterjale Toolboxist võib loovlahenduses kasutada juhul, kui loovlahendus vastab kasutatava materjaliformaadi kasutajatingimustele: brand.estonia.ee/abi/kasutustingimused

 

Kui veebilehel olevate juhendite või materjalide rakendamisel tekib küsimusi, siis võta ühendust brand@estonia.ee