Siit leiad põhimõtted mida jälgida, kui hangid või tellid loovtööd, kus soovid Eesti brändi põhimõtteid kasutada.

Eesti brändi visuaalne keel koosneb paljudest komponentidest, mida võib omavahel erineval viisil kombineerida.  Lubatud on kasutada piiratud arvu elemente (näiteks valikut värvidest või kirjatüübi lõikeid), aga süsteemi ei tohi lisada uusi põhielemente (värve, kirjatüüpe, sõnamärke jm). Ikoonide ja illustratsioonide loomisel järgi vastavaid juhiseid. Kui tekib vajadus süsteemi mingeid osasid arendada või täiendada, konsulteeri alati Eesti brändi projektijuhiga.

1. Kasuta järgmist lauset, kui soovid, et partner kasutaks Eesti brändi

  • Käesoleva hanke/tellimuse loovlahenduse pakkumuses tuleb rakendada Eesti brändi põhimõtteid, mis on leitavad veebilehel brand.estonia.ee.

2. Kui tellimus sisaldab sisu kontseptsiooni väljatöötamist ja/või tekstide loomist

  • Eesti brändi põhimõte näeb ette, et igasuguse loovlahenduse loomisel on lahenduse mõtteline tähtsusjärjekord: sisu > sõnum > vorm
    See tähendab, et kõige olulisemal kohal on sisu, seejärel sisust tuletatud sõnum(id) ning siis sisu kujutamine kujundusena ehk vorm.
  • Väljatöötatav sisu peab lähtuma ühest või mitmes Eesti brändi põhisõnumist (brand.estonia.ee/sonumid)
  • Tekstide loomisel tuleb arvestada Eesti brändi kõneviisi (brand.estonia.ee/juhendid/koneviis)
  • Faktipõhise info esitamisel tuleb veenduda, et faktidel on usaldusväärsed allikadhttps://brand.estonia.ee/et/lugu/

3. Eesti brändi visuaalse keele rakendamine loovtöös ning põhimõtetest lähtuvalt uute pildi- või videomaterjalide tootmine

4. brand.estonia.ee/toolbox põhjade ja valmismaterjalide kasutamine

  • Toolboxis on valik valmismaterjale, kuid ei ole garanteeritud materjalid igaks vajaduseks. Sellisel juhul tuleb visuaalseid materjale juurde toota lähtuvalt disaini juhenditest (brand.estonia.ee/juhendid)
  • Valmismaterjale Toolboxist võib loovlahenduses kasutada juhul, kui loovlahendus vastab kasutatava materjaliformaadi kasutajatingimustele: brand.estonia.ee/abi/kasutustingimused

 

Kui veebilehel olevate juhendite või materjalide rakendamisel tekib küsimusi, siis võta ühendust [email protected]