Eesti Brändi veebilehel on olemas kõik vajalikud juhendid Eestit tutvustavate materjalide loomiseks. Meie juhendite alamlehelt leiad tekstiloome ning pildi- ja disainikeele reeglid erinevates formaatides loovlahenduste valmistamiseks.

Milleks Eesti brändi kasutada?
Kasuta
  • Eestit ja siinseid valdkondi tutvustavate võõrkeelsete materjalide loovlahendusteks, mille sihtgrupiks on välispartnerid või -külalised.
  • Loovlahenduste loomiseks rahvusvahelistele üritustele, mille peamine eesmärk on Eesti või siinsete valdkondade tutvustamine.
icon-small-x Ära kasuta
  • Organisatsioonide uute identiteetide loomiseks või mõne teise visuaalsete identiteediga segamiseks, Eesti bränd on ise kindla eesmärgiga sisuline ja visuaalne keel.
  • Üht konkreetset organisatsiooni või ettevõtet tutvustava materjali loomiseks.
Esmakordne kasutaja

Peamise loovpartneritele mõeldud info leiad juhendite alt, mis jagunevad disaini põhielementideks ning rakendusteks erinevate formaatide jaoks. Kujunduspõhju ning disainielemente leiad Toolboxist.

Vaata juhendeid
Kiirviited
Sõnamärgi reeglid Kõneviis Kujunduspõhjad
Kogenud kasutaja

Uuendame ning lisame aeg-ajalt rakenduste juhendeid. Uut projekti alustades leiad värskeima info alati juhendite alt.

Vaata näiteid
Kiirviited
Vaata teksti ja kujundusjuhendeid Logode ja sõnamärkide loogika Kujunduspõhjad
Iseteostaja

Lihtsamaid kujundusi on võimalik kõigil ise luua. Juhendite alt leiab sotsiaalmeedia kujunduste tööriista, mida saab kiirete kujunduste loomiseks igaüks kasutada.

Sotsiaalmeedia juhend

Tekstimahud kujunduses

Julge tellijale tuletada meelde, et Eestit tutvustav sisu peaks olema lihtne ja selge. See aitab kujundustes jätta tekstide ja piltide ümber piisavalt ruumi; nii on nad paremini loetavad ning sisu pääseb tugevamalt esile.

Nõustame vajadusel tellijat sisu planeerimisel. Meie kontakt [email protected]

Lihtne sõnum tuleb paremini esile

eesti brändi sisu koostamine

icon-small-x Pikk sõnum koormab kujundust

eesti brändis ära tee nii