Eesti Brändi lehelt leiad erinevaid Eesti tutvustamiseks mõeldud valmismaterjale: esitlusi, videoid, veebitrükiseid ja palju muud. Kui valmismaterjalide seast täpselt sobivat ei leidu, kasuta oma sisu esitlemiseks kujunduspõhju.

Milleks Eesti brändi materjale kasutada?
Kasuta

Eesti või siinsete valdkondade tutvustamiseks rahvusvaheliselt, välispartneritele ja -külalistele.

icon-small-x Ära kasuta

Eesti siseses kommunikatsioonis

Millest alustada Eesti tutvustamist?

Tutvu kõigepealt meie põhisõnumitega, mis võtavad kokku Eesti olulisemad tugevused, ning nendest tuletatud valdkondlike sõnumitega. Oluline on, et kõik meie sõnumid põhineksid faktidel.

 

Põhisõnumid

Kaardistavad Eesti tugevused ja tähtsaimad teemad, mida Eestist rääkides esile tuua.

Loe põhisõnumeid
Valdkondlikud sõnumid

Lähtuvad põhisõnumitest ja konkreetse valdkonna tugevustest.

Valdkonnad
Faktid

Annavad meie sõnumitele usaldusväärsuse, sest on kontrollitavad ja viidatavad.

Vaata fakte

Valmismaterjalid Toolboxis

Toolboxis leidub valik valmismaterjale, mis on loodud koostöös valdkondade esindajatega. Uuendame valikut pidevalt, ent jälgi alati ka materjali juures olevat uuendamise kuupäeva.

Populaarsemad esitlused

Valik esitlusi, mis annavad hea ülevaate konkreetsest valdkonnast või teemaderingist.

Kiirviited
Estonia overview e-Estonia introduction Estonian business environment Estonia as a destination
Populaarsemad faktilehed ja trükised

Jaga faktilehti failina või trüki need välja.

Kiirviited
e-Eesti faktilehed Travel Guide to Estonia
Populaarsemad videod

Videod sobivad hästi erinevatest teemadest kiire ülevaate andmiseks.

Kiirviited
Üldtutvustav video

Kui soovid ise materjale luua või sisu muuta

Sobiva esitluse loomiseks kasuta meie esitlusepõhja. Eesti ettevõtteid tutvustava dokumendi koostamisel võta aluseks Wordi dokumendipõhi.

Sisu paremaks illustreerimiseks kasuta fotosid, illustratsioone ja ikoone.

Kui soovid kaasata uue materjali loomiseks loovpartnerit, vaata vastavat juhendit.