Eesti disainisüsteem on mõeldud selleks, et riiki tutvustades oleks meie sõnumitel ühtne vorm. Eesti disainisüsteem on tervik ja üksikute komponentide tervikust eraldi kasutamine ei ole lubatud.

Meie iseloom

põhjamaine
üllatav
nutikas

Puhas ja lihtne disainikeel

Me ei koorma kujundusi üle liigsete elementidega ega tee tüpograafiast põhjendamatult kirjut.

 

Sisu ja vorm

Lähtu alati mõttest, et visuaal kannab endas sõnumit. Mõtle läbi kujunduselementide otstarve ja kasuta vaid vajalikku.