Disainisüsteem on komponentide ja juhiste kogum, mille abil luuakse kasutajaliideseid veebilehetedele ning digiteenustele. Disainisüsteemid aitavad luua ühtsemat ja kvaliteetsemat kasutajakogemust, vältida topelttööd ning hoida kokku aega.

Avalikus sektoris on täna kasutusel kolm erinevat disainisüsteeemi – igal kindel erinev eesmärk ning omanik. Oluline on meeles pidada, et iga süsteem on tervik, neis leiduvaid komponente ei tohiks omavahel ristkasutada.

Disainisüsteemid

Valitsusportaali front-end framework

Eesmärk: Valitusasutuste veebilehtede loomine. Rakendatakse kodulehtede puhul, erinevate infosüsteemide ja digiteenuste jaoks on Veera disainisüsteem.

Omanik: Riigikantselei
Kontakt: Gert Uiboaed, [email protected]

Väljund: kood (html / css)
Staatus: v1
Kasutajad: arendajad

Figma

Eesmärk: Riiklike infosüsteemide ja digiteenuste kasutajaliideste loomine.

Omanik: MKM
Kontakt: Raidar Kivistik, [email protected]

Väljund: kujundus (Figma) + kood (html / css)
Staatus: pre-alpha
Kasutajad: disainerid ja arendajad

Eesti brändi disainisüsteem

Eesmärk: Eestit väljaspoole tutvustavate veebilehtede loomine.

Omanik: EAS
Kontakt: Stina Vürmer, [email protected]

Väljund: kujundus (Figma)
Staatus: v1.2
Kasutajad: disainerid

Eesti avaliku sektori disainisüsteemid
avvaliku sektori disainisüsteemid veera valitsusasutuste framework