Loo õhulisi ja kergelt loetavaid kujundusi ning otsusta, mis on kujunduse domineeriv element, kas tekst või pilt (foto/illustratsioon). Jäta välja kõik, mis pole oluline.

  • Arvesta iga keskkonna eripärade ja formaatidega.
  • Kujunduses on sõnamärk alati asetatud ülemisse paremasse nurka ning selle suurus sõltub alusjoonestikus (ehk grid’ist).
  • Tekst joonda võimalusel alati vasakule ja kasuta lahtist joondust.
  • Tekstide ja piltide ümber peaks olema piisavalt ruumi; nii on nad paremini loetavad ning nende sisu pääseb rohkem esile.
  • Pildid paiguta alla paremasse nurka, kust nad kasvavad kõrgusesse ja laiusesse.
  • Teksti loetavuse parandamiseks kasuta fotol gradiente ehk värvide sujuvat helendamist ja tumendamist.

Ekraanigraafika

PowerPointi esitlused

Siit leiad hulga valmis esitlusi, mis tutvustavad Eestit läbi erinevate valdkondade. Vajadusel loo oma lugu esitluspõhjale.

Alusjoonestik (grid)

Loo alati kujundustele alusjoonestik, mis arvestab antud keskkonna eripärasid.

 

Äärised (margins)

Äärised on proportsioonis dokumendi laiusega. Üldjuhul on ääriste laius 1/24 dokumendi laiusest, väga kitsa formaadi puhul 1/12.