Eesti brändi graafikat iseloomustavad üksteisega põimuvad ja hargnevad jooned nagu puujuured maapinnas.

  • Illustratsioonide ja ikoonide loomisel kasuta alati läbivalt ühte värvi ja ühtlast joonepaksust.
  • Ikoonide ja illustratsioonide joonte paksus peaks kujunduses olema sama, mis kirjatüübil Aino Headline.
  • Elemente tõsta esile ühtlaselt kaetud värvipindadega.
  • Joonte hargnedes ei tohiks nad ristuda teiste joontega. Kui kaks joont lõikuvad, katkestatakse üks joontest ning jätkatakse seda teisel pool lõikuvat joont.
  • Et luua ruumilise sügavuse muljet, kasutatakse erineva suurusega objekte. Objektid, mis asuvad esiplaanil, on suuremad, kui need, mis asuvad kaugemal. Objektidel endil ei ole perspektiivi.
  • Sirged piki- ja põikijooned jooksevad alati piki alusjoonestikku. Sedasi on kujundus selgesti loetav nii paberil kui ekraanil.
  • Illustratsioonide puhul ära kasuta digitaalseid efekte (nagu drop shadow, glow, vignette, gradient jne)