Aino on disainisüsteemi ametlik kirjatüüp ja selle kõige levinum ja äratuntavam element. Kirjatüübi on loonud tähedisainer Anton Koovit koostöös Eesti Disainimeeskonnaga.

  • Aino Headline on mõeldud pealkirjadeks (min suurus 30 pt).
  • Alapealkirjades ja sisutekstis kasuta tavakirja (regular) ja rasvast kirja (bold).
  • Joonda tekstid vasakule, kasutades lahtist tekstiladu (align left).
  • Ära rõhuta asju mitmekordselt – näiteks suure alapealkirja puhul ära kasuta rasvast (bold-) lõiget.
  • Kui kasutad erinevas suuruses tekste, väldi väikeseid erinevusi kirjasuurustes – tee tekst märgatavalt suuremaks või väiksemaks kui ülejäänud kujunduses.
  • Sisu esile tõstmiseks ja teksti õhulisemaks muutmiseks kasuta tühje ridu.
  • Kasuta läbivalt kas suurt või väikest algustähte, lähtudes kontekstist ja avaldatava materjali sisust. Mitteametlikus kontekstis eelista läbivat väikest algustähte – see mõjub sõbraliku ja võrdsustavana.

Kirjatüübil Aino on olemas ladina ja kirillitsa tähed. Araabiakeelse teksti puhul kasutame headline-lõike asemel kirjatüüpi Shamel Round Light ja regular- ja bold-lõigete asemel kirjatüüpi Dubai kirjatüüpi. Logograafilise kirja puhul kasutame kirjatüüpi Arial.