Eesti looduses kohtab üksikuid, ootamatult mõjuvaid rändrahne nii metsas kui rannas. Meie disainisüsteemis loovad nad sarnaseid katkestusi ja rütmistamist. Rändrahnuillustratsioonide kasutamine ei ole kohustuslik.

Rändrahne saab kasutada:

  • tekstikonteinerina (jutumullina)
  • infograafikana
  • pildikonteinerina (raamina)
  • mängulise elemendina, mille abil luua abstraktseid illustratsioone või mustreid
  • ruumiinstallatsioonide loomiseks

Rahnud on kindla kuju ja proportsiooniga. Vajadusel loo ise juurde paekivisid ehk ümardatud nurkadega ruute.

Rändrahnud

Paekivid