Eesti tutvustamine toimib paljude inimeste ja tegevuste koosmõjul. Seda aitavad teha nii messid, kampaaniad, trükised konverentsid, teenused kui tooted. Lisaks valdkondlikele sõnamärkidele on võimalik Eesti brändi visuaalseid põhimõtteid kasutada ka organisatsioonide ning alambrändide märkide (või logode) loomiseks.

Siit leiad näiteid erinevatest kasutuskategooriatest ja valminud kujundustest, mis pakuvad inspiratsiooni ja aitavad lahendada logode või märkide kujundamisel tekkivaid küsimusi.

Uut logo või märki luues võta ühendust [email protected].

Riigi ja valdkondade ülesed sõnamärgid

Sõnamärgid loovad seose Eesti ning soovitud valdkonna vahel. Märkidel on kindel graafiline kuju ja kasutusreeglid. Vaata sõnamärkide kasutusjuhendit ja kasuta alati originaalfaile, ära kunagi konstrueeri sõnamärke ise.

brand estonia wordmark examples

Organisatsioonid

Näited sellest, kuidas Eesti tutvustamisega seotud organisatsioonile on loodud Eesti disainimeeskonnaga koostöös organisatsiooni logo.

brand estonia logo examples

 

Kampaaniad

Kampaaniamärgid on loodud ühe organisatsiooni ja Eesti disainimeeskonna koostöös. Neid kasutatakse konkreetse lühi- või pikaajalise kampaania märgistamiseks.

brand estonia logo examples brand estonia logo examples

 

Üritused

Ürituste logod on loodud konkreetse ürituse märgistamiseks ürituse korraldaja ja Eesti disainimeeskonna koostöös.

brand estonia event logo examples

 

Tooted ja teenused

Toote ja teenuse märgid on loodud Eesti disainimeeskonna poolt konkreetse toote või teenuse märgistamiseks.

toodete ja teenuste logo näidised