Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (edaspidi EAS) turundus- ja kommunikatsioonitegevused jagunevad kaheks, millest lähtume:

EASi organisatsiooni esindavad tegevused
Suhtleme EASi nime ja brändi alt. EASi organisatsiooni visuaalne keel põhineb Eesti brändi visuaalse keele põhielementidel ning EASi logo kannab Aino kirjatüüpi.
Eesti riigi tutvustamine välispartneritele ja -külalistele
Tutvustame Eesti äri- ja töökeskkonda, e-riiki ning Eestit kui turismisihtkohta. Selleks kasutame Eesti brändi põhimõtteid tervikuna.
Turundus_kommunikatsioon_EAS

Näited

Eesti ettevõtetele suunatud EASi webinar välisvärbamise teemal
Välistalentidele suunatud Eestit tutvustav turundustegevus
Üleskutse Eesti ettevõtetele tulla osalema EASi korraldataval ühisstendil
dsei messikuulutus näide
Välismessil osalemisest teavitamine välispartneritele