EAS ja KredEx ühinesid ametlikult 2022. jaanuaris. 2022. aasta jooksul loome ühendasutusele ühise nime ja brändi. Seniks jätkub teenuste pakkumine olemasolevate kaubamärkide ehk EASi ja KredExi alt ning turundus- ja kommunikatsioonitegevused jätkuvad varasemate põhimõtete järgi.

Siit lehelt leiad EASi turundus- ja kommunikatsiooni põhimõtted, mis jagunevad kaheks:

EASi organisatsiooni esindavad tegevused
Suhtleme EASi nime ja brändi alt. EASi organisatsiooni visuaalne keel põhineb Eesti brändi visuaalse keele põhielementidel ning EASi logo kannab Aino kirjatüüpi.
Eesti riigi tutvustamine välispartneritele ja -külalistele
Tutvustame Eesti äri- ja töökeskkonda, e-riiki ning Eestit kui turismisihtkohta. Selleks kasutame Eesti brändi põhimõtteid tervikuna.
Turundus_kommunikatsioon_EAS

Meie iseloom

põhjamaine
üllatav
nutikas

Näited

Eesti ettevõtetele suunatud EASi webinar välisvärbamise teemal
Välistalentidele suunatud Eestit tutvustav turundustegevus
Üleskutse Eesti ettevõtetele tulla osalema EASi korraldataval ühisstendil
dsei messikuulutus näide
Välismessil osalemisest teavitamine välispartneritele