EAS ja KredEx ühinesid ametlikult 2022. aasta jaanuaris

  • Organisatsiooni juriidiline nimi on Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus (inglise keeles Estonian Business and Innovation Agency), mis on käibel dokumentides, nagu lepingud, arved jm.
  • Kõigil muudel juhtudel kasutame organisatsiooni kohta tervikuna nimetust EASi ja KredExi ühendasutus (inglise keeles Enterprise Estonia).
  • Teenuseid pakume eraldi kaubamärkide EAS ja KredEx alt.

 

Logo paikneb turundus- ning kommunikatsioonimaterjalidel (blanketid, visiitkaardid, kuulutused jne) alati paremal üleval nurgas ning seda võib kasutada erinevates valdkondlikes värvides.

Logo paikneb turundus- ning kommunikatsioonimaterjalidel (blanketid, visiitkaardid, kuulutused jne) alati paremal üleval nurgas ning seda võib kasutada erinevates valdkondlikes värvides.

Kellele räägid ja kellena räägid?

Visuaalne keel ja sõnumid sõltuvad sellest, kas tutvustame organisatsioonina oma teenuseid sihtrühmadele või tutvustame rahvusvaheliselt Eestit.
NB! Alati oleme kas ühes või teises rollis, me ei tekita müra ei sõnumite ega visuaalidega. See tähendab, et me ei kasuta ka topeltlogosid ja sõnamärke.

Ühendasutuse teenuste tutvustamine
Pöördume oma Eesti sihtrühmade poole ning suhtleme ühendasutuse ning EASi ja KredExi brändide alt. Visuaalne keel põhineb Eesti brändi põhielementidel.

Näide! Organisatsioonina tutvustame välisturgude võimalusi Eesti ettevõtetele
Eesti riigi tutvustamine välispartneritele ja -külalistele
Tutvustame Eesti äri- ja töökeskkonda, e-riiki ning Eestit kui turismisihtkohta. Selleks kasutame Eesti brändi põhimõtteid nii sõnumites kui ka visuaalses keeles.

Näide! Koostöös välisnõunike ja saatkondadega tutvustame Eesti ettevõtteid välisturgudel