Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) arendab ja toetab innovatsiooni, eksporti, välisinvesteeringuid, rahvusvaheliste tippspetsialistide värbamist ja turismi.

Pikk tutvustus

2000. aastal loodud Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) eesmärk on arendada Eesti majandust ja ettevõtteid läbi:

  • ärimudelite arendamise ja innovatsiooni hoogustamise
  • ekspordivõimekuse kasvatamise
  • suure lisandväärtusega välisinvesteeringute kaasamise
  • rahvusvaheliste tippspetsialistide värbamise
  • turismitulu suurendamise

17 välisesindusega EAS on Eesti ettevõtete ühenduspunkt maailmaga.

Ehitame eduka Eesti!

Kes me oleme?
Innovatsiooni hoogustaja

Eesti majanduse arendaja

Sinu ettevõtte partner ja innovatsiooniekspert

Sild sinu ettevõtte ja teadlaste vahel