Menu

Graafika

Disain › Graafika

Eesti brändi graafikat iseloomustab selgus ja kergus. Tänu lihtsale stiilile on uute piltide, illustratsioonide ja ikoonide loomine väga mugav. Me ei kasuta keerulisi ja värvirohkeid pilte, vaid üht värvi ja õhulisi, avatud jooni. Jooned hargnevad ja põimuvad üksteisega nagu puujuured maapinnas.


Illustratsioonid

Siit leiad mõned illustratsioonide näited

Laadi alla
Ikoonid

Kasuta ikoone sümbolitena sisu rõhutamiseks. Siit leiad kõik Eesti brändi ikoonid

Laadi alla


Animeeritud ikoonid

Siit leiad valiku animeeritud ikoone

Laadi allaReeglid


#1

Illustratsioonide ja ikoonide loomisel kasutatakse alati üht tausta- ja joonevärvi. Ei kasutata pooltoone, läbipaistvust või gradienti.


#2

Joone paksus ekraanil on alati 2px ja trükituna alati ühtlane. Erinevate paksustega joonte kasutamine ei ole lubatud.


#3

Sirged horisontaalsed ja vertikaalsed jooned jooksevad alati piki piksli alusjoonestikku, nii on kujutis selgelt loetav nii paberil kui ekraanil.


#4

Jooned võivad hargneda, kuid ei tohi kunagi sulanduda teiste joonte või iseendaga.


#5

Kui kaks joont lõikuvad, siis katkestatakse tagumine joon ning seda jätkatakse hiljem.


#6

Perspektiivi antakse alati edasi objektide erineva suurusega. Objektid, mis asuvad esiplaanil, on suuremad kui need, mis asuvad kaugemal.


#7

Objektidel endal ei ole perspektiivi.


#8

Ikoonide puhul eemalda kõik üleliigsed detailid ja kui võimalik, piirdu ikooni luues vaid horisontaalsete ja vertikaalsete joontega või kasuta ringist tuletatud kujundeid. Ikoon peab olema selgelt loetav.


#9

Paralleelsete joonte vaheline ruum peab olema vähemalt 2 px. Sama kehtib lõikuvate joonte puhul.


#10

Soovituslik oleks piltidel vältida inimesi. Võimalusel tuleks kasutada eelkõige andmeid, teenuseid ja kohti.


#11

Ära kasuta efekte, nagu drop shadow, glow, vignette, värvide üleminekud jne.