Menu

Kirjatüüp

Disain › Kirjatüüp

Aino on Eesti brändi ametlik kirjatüüp, mis on loodud Eesti Disainimeeskonna ja Anton Kooviti koostöös. Aino on meie kõige levinum ning äratuntavam element, sest edastab meie mõtteid nii trükis kui ekraanil.

Loe Aino kirjatüübi kasutustingimusi
Laadi alla

Aino kirjatüüp on olemas ladina ja vene tähtedele. Araabia tähtede puhul kasutame Aino Headline kirjatüübi asemel Shamel Round Light kirjatüüpi ning Aino Regular/Boldi asemel Dubai kirjatüüpi.

Aino Headline

Aino Headline’i kasutatakse vaid pealkirjades ja alapealkirjades. Suurt või väikest algustähte kasuta vastavalt kontekstile ja avaldatava materjali sisule. Ühe trükise või kampaania lõikes jää sama suur- ja väiketähe (case style) kasutuse juurde. Mitteformaalses kontekstis eelistame väiketähte, see on sõbralik ja egalitaarne.

lower case

less hassle
means more
time well spent


sentence case

Less hassle
means more
time well spent


full caps

LESS HASSLE
MEANS MORE
TIME WELL SPENT


Aino Regular/Bold

Aino Regular/Bold’i kasutatakse peamiselt sisutekstides ja alapealkirjades. Kasuta suurt või väikest tähte vastavalt kontekstile ja avaldatava materjali sisule. Sisutekstides kasuta tavapärast lause algustäheortograafiat; alapealkirjades ja esiletõstetes kasuta esisuurtähte või läbivat suurt tähte.

 

REGULAR

People in Estonia can
benefit from the most
advanced digital society
in the world. Simply put,
less hassle means time
well spent. Now, people
outside of Estonia are
offered a variety of
state services through
world’s first transnational
digital identity –
e-residency.


BOLD

People in Estonia can
benefit from the most
advanced digital society
in the world. Simply put,
less hassle means time
well spent. Now, people
outside of Estonia are
offered a variety of
state services through
world’s first transnational
digital identity –
e-residency.
 

Reavahe (leading)

Tänu Aino kõrgele x-teljele ja madalatele pikenditele (ascenders/descenders) saame kasutada kitsast reavahet. Sõltuvalt tekstist ja selle suurusest peaks reavahe olema vähemalt võrdne x-telje kõrgusega ja mitte rohkem kui 11/2 x-telje kõrgusest. Suuremates pealkirjades võiks reavahe olla väike ja väikestes sisutekstides suurem.

 

Aino Headline’i soovitatav reavahe

 

Aino Regular/Bold’i soovitatav reavahe

 

Tähevahe (tracking)

Aino Headline’i tähevahe sõltub teksti tüübist ja selle vastavatest suurustest.


Pealkirjade tähevahe peaks olema tihe, kuni -30. Alampealkirjade tähevahe peaks olema 0 kuni -20.

 


Aino Regular/Bold’i tähevahe peaks jääma 0 ja +40 vahele.

 

Kirjatüüpide kombinatsioonid ja suurused

Kombineerides Aino eri raskuseid ja suuruseid on oluline korraga mitte kasutada liiga paljusid erinevaid stiile. Alapealkirjades ja sisutekstides  mängi pigem suur- ja väiketähe kasutuse ning raskustega kui erinevate suurustega. Lisaks ära rõhuta asju topelt (näiteks: kui suurendad alapealkirja, ära tee seda samal ajal rasvaseks). Kasuta taandridu ja tühje ridu, et tõsta asju esile ning muuta teksti õhulisemaks. Teksti suurusega mängides tee tekst märgatavalt suuremaks või väiksemaks, väldi väikeseid muudatusi.

 

suuruste määramise ning väike- ja suurtähe kasutuse joonis 1

 

suuruste määramise ning väike- ja suurtähe kasutuse joonis 2