Menu

Paigutus

Disain › Paigutus

Bänneri, reklaamlehe või trükise sisu tuleks esitada lihtsalt ja puhtalt. Loo õhulisi ja kergelt loetavaid kujundusi ning otsusta, mis on kujunduse domineeriv element, kas tekst või pilt (foto/illustratsioon). Jäta välja kõik, mis pole oluline.


Kujundusi luues kasuta eesti ipsumit tekstide kohahoidjana.
Vaata ka formaate (presentatsioon, trükis jm), millel on valmis kujunduspõhjad.

§
Alusjoonestik (grid)

Alusjoonestik (grid)

Alusjoonestiku tavaline tihedus põhineb kolmandikel. Suurem tihedus saavutatakse kolmandike poolitamisel.

 

Alusjoonestiku tihedus on enamike kujunduste ja rakenduste aluseks ning seda saab venitada vastavalt igale formaadile.

 

§
Äärised (margins)

Äärised (margins)

Maksimaalsed äärised põhinevad proportsioonil 1/24 dokumendi laiusest (väga kitsa formaadi puhul on äärised 1/12 laiusest).

 

Need äärised kehtivad nii piltide, tekstide kui logode paigutamise kohta nii trükis kui veebis.

 

§
Joondus ja paigutus

Joondus ja paigutus

Tekstid on alati joondatud vasakule (parem äär sakiline). Pealkirja tekst algab alati vasakust ülanurgast ja laieneb allapoole kuni lehe ääristeni (margins). Sõltuvalt kontekstist võivad pealkirjad olla ka keskele joondatud, ent ei tohi kunagi kattuda sõnamärgiga.

 

 

Pildid saavad alguse alt paremast nurgast ja laienevad ülespoole. Välja arvatud juhul, kui kasutame pilte täisulatuses, siis jätame alati kujunduse paremasse serva ning pildi vahele tühja ruumi.

 

 

Sõnamärke kasutatakse üleval paremal, aga neid võib paigutada alla, kui tegemist on toetaja- või partnerbrändinguga.

Vali asetuse lahendus vastavalt kontekstile – tegu võib olla näiteks ju nii rahvarohke messi, veebibänneri kui flaieriga; meie disainipõhimõtted pakuvad väga erinevaid võimalusi.

 

§
Sõnamärgi joondus piltidega

Sõnamärgi joondus piltidega

Jäta alati ruumi parema välisserva
ja sõnamärgi vahele.

Jäta alati ruumi sõnamärgi
ja pildi vahele.

 

Jäta alati ruumi parema välisserva ja sõnamärgi vahele.

 


Ära kunagi aseta sõnamärki vastu pildi serva.

 


Ära kunagi joonda sõnamärki pildist eraldi.

 


Ära kunagi joonda sõnamärki pildist eraldi.

 

§
Partnerlogode paigutus

Partnerlogode paigutus

Partnerlogod asuvad alati all vasakus või paremas nurgas, alati vastu dokumendi äärejoont. Vertikaalse logode paigutamise korral on lubatud kõik logod ühele joonele paigutada. Euroopa Liidu logo kasitamisel sõltub partner logode kõrgus kujunduses kasutatud Euroopa Liidu logo kõrgusest.