Menu

Ruumikujundus

Disain › Ruumikujundus

Ühisstendid

Eesti ettevõtjate ühisstendi eesmärgid:

  1. Selgelt markeerida, et tegu on Eesti riigi messiboksiga.
  2. Anda edasi valdkondlik sõnum.
  3. Rõhutame valdkonna esindajaid ja ettevõtteid.

Ühisstendi loomisel jälgi messiboksijuhist.