Menu

Sõnamärk

Disain › Sõnamärk

Ühe läbiva logo asemel kasutame sõnamärke, mis loovad seose Eesti ning soovitud valdkonna vahel. Märkidel on kindel graafiline kuju ja kasutusreeglid. Kasuta alati originaalfaile, ära kunagi konstrueeri sõnamärke ise.

Uute sõnamärkide loomiseks võta ühendust brand@estonia.ee
Muude märkide ja logode kategooriate jaoks vaata logode ja sõnamärkide loogikat näidetena.

Ülesehitus

Ametlik sõnamärk põhineb Aino Headline kirjatüübil, mida on loetavuse huvides modifitseeritud.

Vaata kõiki sõnamärke

 


Peamine sõnamärk. Kasuta seda fotodel ja täisvärv-taustadel nii positiivi kui negatiivina. 


Peamine stacked sõnamärk. Kui ruumi napib, kasuta seda fotodel ja täisvärv-taustadel nii positiivi kui negatiivina. 


Raamistatud sõnamärk. Kasuta muust kontekstist või kirevast taustast silma paistmiseks nii positiivi kui negatiivina. 


Ruudu- või ristkülikukujuline stacked sõnamärk. Kasuta selleks, et silma paista ja/või kitsaste/ruudukujuliste formaatide puhul.

Kaitstud ala (safe area)

Minimaalne kaitstud ala sõltub sõnamärgi teksti kõrgusest. Logo ümbritsevat kaitstud ala tuleb arvestada, kui seda kasutatakse koos partnerlogode ning taustadega. Kaitstud ala ei rakendata alusjoonestikule (grid) ja ääristele (margins).

 

Sõnamärgi kasutamine partnerlogodega

Partnerlogode suurus sõltub valitud sõnamärgist.

 

Sõnamärgi suurus

Logo suuruse määramiseks kasuta asetuse alusjoonestikku. Vaata paigutuse peatükki, et saada rohkem teada sõnamärgi ja teiste elementide paigutamise kohta.

 

 

 

 

 

Sõnamärgi kasutamine roll-up’idel ja teistel vertikaalsetel pindadel

Koos pealkirja ja/või täisulatuses taustapildiga peaks kasutama raamistatud sõnamärki. Selle suurus sõltub formaadist ja kasutusest (trükis, ekraanil). Pilti võib kasutada nii täisulatuses (full-bleed) kui lõigatuna (cropped).

Sõnamärgi kasutamise näited roll-up‘idel

 

Tavalist sõnamärki tuleb kasutada juhul, kui pole pealkirja ning sõnamärk ise toimib pealkirja või üleskutsena. Pilti võib kasutada nii täisulatuses kui lõigatuna.

 

Sõnamärgi kasutamine bänneritel ja teistel horisontaalsetel pindadel

Koos pealkirja ja/või täisulatuses taustapildiga tuleb kasutada raamistatud sõnamärki. Selle suurus sõltub formaadist ja kasutusest (trükis, ekraanil).

Sõnamärgi kasutamise näited bänneritel

 

Tavalist sõnamärki tuleb kasutada juhul, kui eraldi pealkirja pole ning sõnamärk ise toimib pealkirja või üleskutsena.