Menu

Värvid

Disain › Värvid

Värvidel on meie visuaalses keeles väga oluline koht. Nad esinevad kõikjal: tekstis, ekraanil, fotodel, illustratsioonides jne. Põhi- ja sekundaarvärvide kasutamine tagab vaheldusrikkuse ja paindlikkuse nii värvirikaste tüpograafiliste illustratsioonide kui õrnade taustatoonide puhul.


Lae alla värvipalett

Põhivärvid

Põhivärvid raamistavad brändi ning hoiavad identiteeti läbivalt koos.

Eesti sinine


HEX
#0000f0
RGB
0, 0, 240
CMYK
100, 62, 0, 0
PMS
2728

NB! Spot-värvidega printimisel kasutame kaetud ja katmata paberi jaoks erinevat Pantone värvikoodi.
(2728 kaetud paberi jaoks, 286 katmata paberi jaoks.)

Neutraalsed värvid


HEX
#f0f1f2
RGB
240, 241, 242
CMYK
3, 0, 0, 6
PMS
427

HEX
#a7a9ab
RGB
167, 169, 171
CMYK
6, 2, 0, 27
PMS
877

HEX
#808284
RGB
128, 130, 132
CMYK
0, 0, 0, 51
PMS
423

HEX
#575a5d
RGB
87, 90, 93
CMYK
0, 0, 0, 81
PMS
Cool Gray 10

HEX
#323334
RGB
50, 51, 52
CMYK
0, 0, 0, 100
PMS
Pantone Black

 

Sekundaarvärvid

Sekundaarvärvid võimaldavad paindlikkust ja mängulisust eri teemade ja meeleolude väljendamiseks. Kõiki sekundaarvärve võib ka läbi erinevate gruppide kombineerida, et luua vajadusel rohkem kontraste. Oleme jaotanud värvid gruppidesse lihtsama navigeerimise eesmärgil.

1. grupp


HEX
#0078ff
RGB
0, 120, 255
CMYK
100, 10, 0, 0
PMS
285

HEX
#003cff
RGB
0, 60, 255
CMYK
100, 41, 0, 0
PMS
293

HEX
#0000b4
RGB
0, 0, 180
CMYK
100, 80, 0, 0
PMS
287

HEX
#000096
RGB
0, 0, 150
CMYK
100, 100, 0, 0
PMS
Blue 072

HEX
#00005a
RGB
0, 0, 90
CMYK
100, 100, 0, 43
PMS
2755

2. grupp


HEX
#d2dbc1
RGB
210, 219, 193
CMYK
21, 6, 24, 0
PMS
5797

HEX
#bae6e8
RGB
186, 230, 232
CMYK
27, 0, 6, 0
PMS
7457

HEX
#98a589
RGB
152, 165, 137
CMYK
42, 21, 45, 0
PMS
5783

HEX
#2b7aa1
RGB
43, 122, 161
CMYK
75, 33, 15, 18
PMS
646

HEX
#0000f0
RGB
0, 0, 240
CMYK
100, 62, 0, 0
PMS
2728

3. grupp


HEX
#fcedc5
RGB
252, 237, 197
CMYK
0, 6, 18, 0
PMS
148

HEX
#ffca9f
RGB
255, 202, 159
CMYK
0, 21, 24, 0
PMS
1555

HEX
#ad7351
RGB
173, 115, 81
CMYK
3, 45, 60, 18
PMS
4645

HEX
#964542
RGB
150, 69, 66
CMYK
9, 78, 66, 27
PMS
492

HEX
#ff4800
RGB
255, 72, 0
CMYK
0, 89, 100, 0
PMS
Orange 021

4. grupp


HEX
#e6e7e8
RGB
230, 231, 232
CMYK
10, 9, 5, 0
PMS
663

HEX
#d2c3d4
RGB
210, 195, 212
CMYK
20, 25, 10, 0
PMS
251

HEX
#c4bec5
RGB
196, 190, 197
CMYK
20, 20, 15, 0
PMS
665

HEX
#8b7883
RGB
139, 120, 131
CMYK
40, 45, 21, 20
PMS
668

HEX
#3c0078
RGB
60, 0, 120
CMYK
89, 100, 0, 0
PMS
2685

5. grupp


HEX
#c1bc76
RGB
193, 188, 118
CMYK
21, 9, 60, 6
PMS
5845

HEX
#65a580
RGB
101, 165, 128
CMYK
51, 0, 39, 0
PMS
556

HEX
#2e6347
RGB
46, 99, 71
CMYK
75, 27, 66, 39
PMS
5545

HEX
#1d4432
RGB
29, 68, 50
CMYK
81, 39, 72, 60
PMS
560

HEX
#51de3e
RGB
81, 222, 62
CMYK
80, 0, 100, 0
PMS
360

6. grupp


HEX
#f0f1f2
RGB
240, 241, 242
CMYK
3, 0, 0, 6
PMS
427

HEX
#e6e7e8
RGB
230, 231, 232
CMYK
3, 3, 3, 9
PMS
cool grey 2

HEX
#a7a9ab
RGB
167, 169, 171
CMYK
6, 2, 0, 27
PMS
877

HEX
#808284
RGB
128, 130, 132
CMYK
0, 0, 0, 51
PMS
423

HEX
#ff2db4
RGB
255, 45, 180
CMYK
0, 90, 0, 0
PMS
213

§
Tee nii

Tee nii

Kasuta värvikoode, et tõsta esile üksikuid sõnu, pealkirju, est-kontseptsiooni või lihtsalt e-tähte tekstis.

 

Kasuta värvikoode, et täita rändrahne, graafikuid või infograafikat presentatsioonides.

 

Kasuta värvikoode, et luua katvaid gradiente ning helendavaid servi trükistele, veebilehtedele või videotele.