Menu

Videod ja animatsioonid

Disain › Videod ja animatsioonid

Siit leiad liikuvaid pilte puudutavad reeglid. Videote puhul jälgi ka Eesti brändi pildikeele põhimõtteid.

Laadi alla

§
Paigutus ekraanil

Paigutus ekraanil

tiitrid ja sõnamärk

 • Kasuta animatsioonide ja videote puhul alati 16:9 ekraanisuhet
 • Hoia kõik tiitrid kaitstud ala sees
 • Sõnamärk on alati nähtav üleval vasakus nurgas
 • Sõnamärk kaob ekraanilt (sulandudes või lõikena) enne lõpuanimatsiooni
 • Suurteks tiitriteks kasuta Aino Headline’i ja väikesteks Aino Regular’i
 • FullHD resolutsioonis on tekstide suurused 100pt (suured tiitrid) ja 44pt (väikesed tiitrid)
 • Muuda teksti suurust vastavalt resolutsioonilejoondamine ja värvid

 • Joonda tiitrid vasakule keskele, alla keskele või lihtsalt ekraani keskele
 • Tumedamatel taustadel kasuta valget värvi teksti
 • Heledamatel taustadel kasuta sinist värvi (0, 0, 240) teksti
 • Tiitrid peaksid olema staatilised, kasuta tracking-animatsiooni ainult nende tekstide puhul, mis on joondatud ekraani keskele
 • Hoia sulandumiste (fade in ja fade out) animatsioonid lihtsad. Sulanda sõnu või tähti ükshaaval, mitte ühe suure blokinalõpuanimatsioon

 • Kasuta vaid 5- või 3-sekundilisi animatsioone – ära muuda nende ajastust ega lõika neid
 • Ära kunagi kasuta lõpuanimatsiooni peal vasakus ülanurgas olevat sõnamärki
 • Lõpuanimatsiooni kasutatakse alati koos selle originaalheliga, ilma muud muusikat või helisid sisse miksimata

Laadi alla
letterbox-formaat

Kui oled sunnitud kasutama letterbox-formaadis materjali, siis järgi neid juhiseid:

 • kõik tekstid peavad olema kaitstud alal
 • kasuta ruudukujulist sõnamärki ülal vasakus nurgas
 • sõnamärk on pidevalt nähtav ülal vasakus nurgas
 • sõnamärk kaob ekraanilt (sulandudes või lõikena) enne animatsiooni lõppusubtiitrid

 • mõtle subtiitrite kasutamise vajadusele ja viisile juba videot luues
 • subtiitrid ei tohiks kattuda videos kasutavate teiste graafiliste elementidega
 • vali subtiitrite stiil vastavalt video tonaalsusele

 


 

 


§
Animatsiooni põhimõtted

Animatsiooni põhimõtted


reegel #1

Objektide liikumine on eelistatult sirgjooneline. Üles või alla, vasakule või paremale.


reegel #2

Lõikuvate trajektooride puhul ei liigu objektid üksteisest üle, vaid jätavad teineteisele liikumiseks ruumi kas ümber põigates või aeglustades/kiirendades.JahEireegel #3

Võrdse vahemaa läbimisele kulub eri massiga objektidel erinevalt aega.JahEireegel #4

Võrdsete masside puhul aga eri vahemaid läbides, jõuab kõigepealt oma sihtpunkti lühemat teed läbiv objekt.JahEireegel #5

Liikumine on loomulik, aga vilgas. See tähendab kiiret reageerimist ning paigalt liikumist, samas arvestades loomuliku kiirenduse ning füüsikaseadustega.JahEireegel #6

Reipusest hoolimata ei toimu tegevused hooletult – me näeme takistust juba eemalt ette ning objektid aeglustuvad sujuva seiskumiseni. Ei mingit äkk-pidurdust või masinlikult järsku seiskumist.JahEireegel #7

Kui toimubki kokkupõrge, siis vallanduv energia jaguneb loomulikult mõlema kokkupõrkes osalenud elemendi või objekti vahel.JahEireegel #8

Piktograafiliste elementide liikumine on kahemõõtmeline. Perspektiiv antakse läbi objektidevaheliste suuruste suhte. Joone jämedus ei muutu.JahEireegel #9

Liikuvate objektide piirjooned on teravad. Ei mingit hajusust (motion blur).JahEi