Menu
Kasutuses › latitude59

latitude59

24.–25. mail toimus Kutluurikatlas üheteistkümnendat korda tehnoloogia-, ettevõtlus- ja innovatsioonikonverents Latitude59. Üritusest võttis osa rohkem kui 2000 inimest (sh 100 esinejat) enam kui 20st riigist. Kohal oli ka 150 varase faasi idufirmat ning 200 investorit nii Eestist kui välismaalt. Juba 2017. aastal võttis Latitude59 kasutusele Eestit tutvustavad töövahendid — e-Eesti sõnumid ning kujunduselemendid.

Disainibüroo AKU loodud visuaalne identiteet kasutab Eesti ühtse kujunduskeele põhimõtteid, Aino kirjatüüpi ning ikoone. Latitude59 eristub värvikasutuse poolest, kuigi põhivärviks on siiski sinine. Antud lahenduse väljatöötamine oli kiire ja kuluefektiivne, samuti aitab see siduda konverentsi visuaalse kommunikatsiooni haakuvate valdkondadega (e–Estonia, Invest in Estonia, Work in Estonia).

Lisaks standardlahendustele loodi seekordse konverentsi tarvis ka kohaspetsiifiline installatsioon, mille kontseptsioon järgib meie brändi põhimõtteid — see on üllatav, nutikas ja põhjamaiselt lihtsa vormikeelega.

Samuti kasutati Kultuurikatlas juba varem loodud humoorikat eesti keele õppimise rakendust Estonian Tryouts. Ka see on hea näide, kuidas ühtne visuaalne keel lubab eri aegadel loodud rakendusi (taas)kasutada, hoides nii kokku aega ja raha.

Kuigi konverentsil olid esindatud erinevad valdkonnad, tekkis väliskülastaja jaoks ühtne ja selge narratiiv, mis aitas veelgi paremini jutustada Eesti e-edulugu.

Latitude59 on hea näide, kuidas Eesti tutvustamise tööriistu saab kasutada suurte rahvusvaheliste, eri valdkondi, institutsioone ning ettevõtteid koondavate ürituste kommunikatsiooni kujundamisel. Ikka selleks, et meie sõnumid kõlaks selgemini ja jõuaks kaugemale.