Menu

Kõneviis

Lugu › Kõneviis

Mõtlemine avaldub keeles. Seetõttu on oluline, kuidas me Eestist kõneleme. Seda nii suuliselt kui kirjalikult. Milline on meie hääletoon ja kõneviis?

Sõbralik

Kirjuta, nagu kirjutaksid sõbrale – ole otsekohene, ent viisakas. Ära poe, meelita ega vabanda.

Ainukordne

Keskendu meie unikaalsusele. Räägi asjadest, mis tekitavad kuulajas või lugejas huvi.

Sisukas

Kas sul on oma lugejatele midagi uut ja harivat öelda? Väldi ülemääraseid omadussõnu, ära ole sõnaohter ega liiga üldine.

Eluline

Meil on alati plaan, kuidas ebasoodsad asjaolud enda kasuks tööle panna. Selle asemel et mainida, kui sagedasti meil sajab, õpeta inimesi seeni korjama. Ja veel – sõna “väike” kasuta ainult positiivses kontekstis.