Menu

Põhisõnumid

Lugu › Põhisõnumid

Need on kõige olulisemad teemad, millest Eestit tutvustades rääkida. Kombineeri neid vastavalt sihtgrupile. Eestist esimest korda rääkides kasuta alati vähemalt üht põhisõnumit.

Iseseisvalt mõtlevad inimesed

Eesti suurim väärtus on meie inimesed. Meil on palju neid, kes on saanud hakkama märkimisväärsete asjadega. Mõned neist on maailmakuulsad ja teisi teavad vaid vähesed. Oluline on, et nad on mõelnud julgelt ja oma mõtted teoks teinud.

 • Meie ühiskond ei ole hierarhiline
 • Kõigil on võimalik oma potentsiaali teostada
 • Suhtlus riigiga on lihtne ja otsekohene

Puhas loodus

Eestis on palju rikkumata loodust ning madal asustustihedus. Tänapäeva maailmas on need harukordsed väärtused. Me hoiame oma loodust ja oleme selle üle uhked.

 • Oleme maailmas linnaõhukvaliteedilt 4. kohal
 • 51% Eestist on kaetud metsadega
 • 45% Eesti metsamaast on mahekorjeala
 • 17% põllumaast on sertifitseeritud mahe
 • 22% pindalast on looduskaitse all ja ligipääsetav
 • Raba on alati ja igast punktist 10 km kaugusel

Digitaalne ühiskond

Eesti on esimene e-teenusena toimiv riik. Pakume oma kodanikele ja e-residentidele mugavat ja kiiret asjaajamist. Eestist on saanud alguse mitmed maailmakuulsad tehnoloogiaettevõtted ning elujõulisi idufirmasid on elaniku kohta rohkem kui kusagil mujal Euroopas.

 • Esimene riik, mis pakub e-residentsust
 • Esimene riik, kus toimus e-hääletamine
 • Kõige ettevõtlikum riik Euroopas
 • Maksude deklareerimine 3 minutiga

Põhisõnumid teistes keeltes

Inglise keeles

Vene keeles

Prantsuse keeles

Hispaania keeles

Saksa keeles

Loe rohkem fakte Eesti kohta estonia.ee, e-estonia.com, investestonia.com.