Eesti brändi graafikat iseloomustab selgus ja kergus. Tänu lihtsale stiilile on uute piltide, illustratsioonide ja ikoonide loomine väga mugav. Me ei kasuta keerulisi ja värvirohkeid pilte, vaid üht värvi ja õhulisi, avatud jooni. Jooned hargnevad ja põimuvad üksteisega nagu puujuured maapinnas.

brand estonia illustrations examples

Reeglid

#1

Illustratsioonide ja ikoonide loomisel kasutatakse alati üht tausta- ja joonevärvi. Põhielemente võib esile tõsta ühtlaselt kaetud värvipindadega. Ei kasutata pooltoone, läbipaistvust või gradienti.

brand estonia illustration guideline

icons and illustrations rules

#2

Joone paksus ekraanil on alati 2px ja trükituna alati ühtlane. Erinevate paksustega joonte kasutamine ei ole lubatud.

brand estonia illustration guideline

#3

Sirged horisontaalsed ja vertikaalsed jooned jooksevad alati piki piksli alusjoonestikku, nii on kujutis selgelt loetav nii paberil kui ekraanil.

brand estonia illustration guideline

#4

Jooned võivad hargneda, kuid ei tohi kunagi sulanduda teiste joonte või iseendaga.

brand estonia illustration guidelines

#5

Kui kaks joont lõikuvad, siis katkestatakse tagumine joon ning seda jätkatakse hiljem.

brand estonia illustration guidelines

#6

Perspektiivi antakse alati edasi objektide erineva suurusega. Objektid, mis asuvad esiplaanil, on suuremad kui need, mis asuvad kaugemal.

brand estonia illustration guidelines

#7

Objektidel endal ei ole perspektiivi.

brand estonia illustration guidelines

#8

Ikoonide puhul eemalda kõik üleliigsed detailid ja kui võimalik, piirdu ikooni luues vaid horisontaalsete ja vertikaalsete joontega või kasuta ringist tuletatud kujundeid. Ikoon peab olema selgelt loetav.

brand estonia illustration guidelines

#9

Paralleelsete joonte vaheline ruum peab olema vähemalt 2 px. Sama kehtib lõikuvate joonte puhul.

brand estonia illustration guidelines

#10

Soovituslik oleks piltidel vältida inimesi. Võimalusel tuleks kasutada eelkõige andmeid, teenuseid ja kohti.

brand estonia illustration guidelines

#11

Ära kasuta efekte, nagu drop shadow, glow, vignette, värvide üleminekud jne.

brand estonia illustration guidelines