Eesti looduses võib hiiglaslikke rändrahne kohata ootamatult nii metsas kui rannas. Samasugust katkestavat rolli mängivad nad meie visuaalses suhtluses. Rändrahnude kasutamine ei ole kohustuslik.

brand estonia boulders example

Rändrahne võib kasutada:

  • tekstikonteinerina (jutumullina)
  • pildikonteinerina (raamina)
  • mängulise elemendina, mille abil luua abstraktseid illustratsioone või mustreid
  • sotsiaalkampaaniates ja ühiskondlikes tegevustes
  • ruumiinstallatsioonide loomiseks
brand estonia boulders

Rändrahnud on loodud alusjoonega, et neid oleks lihtne paigutada.

brand estonia boulders examples

Rändrahne võib kasutada informatsioonikonteinerite loomiseks, nuppudeks, diagrammideks jne.

brand estonia boulders example

Rändrahne võib kasutada jutumullide või muu teksti konteineritena.

brand estonia boulders examples