Siit leiad juhised messibokside ja ühisstendide kujundamiseks vastavalt Eesti brändi sisulistele ja vormilistele põhimõtetele.

Sisu
Ühisstendide esmane eesmärk on anda selgelt märku, et tegu on Eesti riigi messiboksiga. Kasuta alati stendi päises sõna „Estonia“ (Estland, Estonie jne). Sõltuvalt messi tüübist ja arhitektuursetest piirangutest (stendi või messiboksi suurus ning erinevad ruumi elemendid) võib kasutada ka „Eesti“ sõnamärki või valdkondlikku sõnamärki. Seda tehes tutvu kindlasti sõnamärgi kasutusjuhendiga.

Olulisuselt teine tasand on valdkondliku sõnumi esiletoomine. Seda võib teha nii teksti „Eesti“ juures messiboksi ülemises kõige nähtavamas osas või lähtuvalt ruumilahendusest ka messiboksi seintel foto- või värvipinnal.

Kolmandaks too esile valdkonna esindajad ja ettevõtted. Samuti sõltuvalt ruumilahendusest (üks jagatud boks ja laud; igal ettevõttel oma laud/lett) saab seda teha kas ettevõtte nime või logo abil.
Olulisuse järjekorras
brand estonia ruumikujundus

Vorm

Eesti brändi visuaalne keel on puhas, põhjamaine ning selge. Me ei kuhja üleliigset infot, vaid jätame ruumi ja õhku, et meie sõnumid rohkem esile pääseksid.

Ühisstendi kujundust luues tuleb arvestada, et Eesti kuvandit kannab ka pildikeel. See peab lähtuma Eesti brändi põhimõtetest, mitte üksiku ettevõtte visuaalsest keelest. Sobivad fotod leia Eesti brändi tööriistakastist.

Pööra tähelepanu ka värvide kasutusele, kõige eelistatum on Eesti brändi sinine. Mõnede valdkondade ning erijuhtumite puhul – näiteks toiduainetööstus, metsatööstus, turism – võib kasutada ka teisi värve. Värvikoodid leiad disainijuhendist.

Ühisstendide kujunduses kasutame läbivalt Aino kirjatüüpi. Aino Headline suurte sõnumite ning Aino Regular või Bold väiksemate tekstide jaoks.

1. Fotolahendus sõnumiga

brand estonia ruumikujundus
Kasuta valdkondades, kus pildil on oluline ja emotsionaalne roll. Näiteks rääkides toiduainetööstuse või turismi puhul Eesti puhtast loodusest ja mitmekesisest keskkonnast.

NB! Valdkondades (fintech, kaitsetööstus jne), mille sisu ja teenuseid on raske foto kaudu edasi anda, soovitame kasutada muud lahendust.

Fotod
Kasuta fotosid ette antud pindade ulatuses võimalikult suurelt

Sõnumid
Lisa sõnumid pildile alati ühevärviliselt (eelistatult valgelt)

Logod
Messiboksi seinal kasuta ettevõtete logosid ühevärviliselt või kirjuta ettevõtete nimed välja

Kui igal ettevõttel on oma eraldi esitluslaud, võib kasutada värvilisi logosid

Värvid
Kasuta ilma fotota pindadel või paneelidel, näiteks ettevõtete nimede või logode taustaks

Illustratsioonid
Ära kasuta
brand estonia ruumikujundus

2.1. Värvilahendus sõnumi ja fotoga

brand estonia ruumikujundus
Kasuta juhul, kui messiboksis esitletavad tooted või turundusmaterjalid on kirjud. Selge ja puhas värvifoon tõstab info paremini esile.

Värvid
Kata seinapinnad brändi värvidega

Sõnumid
Lisa sõnumid ja muu info taustale ühevärviliselt (tumedal taustal eelistatult valgelt)

Joonda valdkondlikud sõnumid stendi päisesse, täiendavad sõnumid või ettevõtete nimed väiksemalt ülejäänud pindadele

Logod
Kasuta ettevõtete logosid ühevärviliselt või kirjuta ettevõtete nimed välja

Fotod
Kasuta fotosid rahnude sees või väiksemate pindadena fotosid lõigates

Võimalusel kasuta abstraktseid ja puhtaid pilte (tähistaevas, pinnasemustrid jms)

Illustratsioonid
Kasuta, aga mitte koos fotoga
brand estonia ruumikujundus

2.2. Värvilahendus sõnumi ja illustratsiooniga

brand estonia ruumikujundus
Kasuta juhul, kui valdkonna teenuseid on raske foto abil edasi anda (näiteks kaitsetööstus, fintech, küberkaitse, e-residentsus jms) ning valdkonna tutvustamiseks on kõige sobilikum illustratsioonide kasutamine. Vaata ka illustratsioonikeele juhendit.

Sõnumid
Lisa sõnumid ja info taustale ühevärviliselt (tumedal taustal eelistatult valgelt)

Paiguta valdkondlikud sõnumid stendi päisesse, täiendavad sõnumid väiksemalt ülejäänud pindadele

Illustratsioonid
Loo illustratsioonid vastavalt brändikeelele või kasuta tööriistakastis olemas olevaid illustratsioone

Logod
Kasuta alati ühevärvilisi logosid

Värvid
Kata seinapinnad brändi värvidega (eelistatult Eesti brändi sinisega)

Fotod
Ära kasuta
brand estonia ruumikujundus

3. Erilahendused

brand estonia ruumikujundus

Paviljonide, stendide, interaktiivsete ruumide ning lavade erilahendused on mõeldud üritustele, kus on vaja Eesti kuvandi ning teenustega eriliselt silma paista. Erilahendusi luues võta ühendust [email protected].

brand estonia ruumikujundus