Bänneri, reklaamlehe või trükise sisu tuleks esitada lihtsalt ja puhtalt. Loo õhulisi ja kergelt loetavaid kujundusi ning otsusta, mis on kujunduse domineeriv element, kas tekst või pilt (foto/illustratsioon). Jäta välja kõik, mis pole oluline.

brand estonia brochure examples

Alusjoonestik (grid)

Alusjoonestiku tavaline tihedus põhineb kolmandikel. Suurem tihedus saavutatakse kolmandike poolitamisel.

Alusjoonestiku tihedus on enamike kujunduste ja rakenduste aluseks ning seda saab venitada vastavalt igale formaadile.

brand estonia grid example

Alusjoonestiku tihedus on enamike kujunduste ja rakenduste aluseks ning seda saab venitada vastavalt igale formaadile.

brand estonia grid example

Äärised (margins)

Maksimaalsed äärised põhinevad proportsioonil 1/24 dokumendi laiusest (väga kitsa formaadi puhul on äärised 1/12 laiusest).

brand estonia grid example

Need äärised kehtivad nii piltide, tekstide kui logode paigutamise kohta nii trükis kui veebis.

brand estonia grid example

 

Joondus ja paigutus

Tekstid on alati joondatud vasakule (parem äär sakiline). Pealkirja tekst algab alati vasakust ülanurgast ja laieneb allapoole kuni lehe ääristeni (margins). Sõltuvalt kontekstist võivad pealkirjad olla ka keskele joondatud, ent ei tohi kunagi kattuda sõnamärgiga.

brand estonia grid example

brand estonia grid example

Pildid saavad alguse alt paremast nurgast ja laienevad ülespoole. Välja arvatud juhul, kui kasutame pilte täisulatuses, siis jätame alati kujunduse paremasse serva ning pildi vahele tühja ruumi.

brand estonia grid example

brand estonia grid example

Sõnamärke kasutatakse üleval paremal, aga neid võib paigutada alla, kui tegemist on toetaja- või partnerbrändinguga.

Vali asetuse lahendus vastavalt kontekstile – tegu võib olla näiteks ju nii rahvarohke messi, veebibänneri kui flaieriga; meie disainipõhimõtted pakuvad väga erinevaid võimalusi.

brand estonia grid example

Sõnamärgi joondus piltidega

Jäta alati ruumi parema välisserva ja sõnamärgi vahele.
Jäta alati ruumi sõnamärgi ja pildi vahele.

brand estonia wordmark

Jäta alati ruumi parema välisserva ja sõnamärgi vahele.

brand estonia wordmark

Ära kunagi aseta sõnamärki vastu pildi serva.

brand estonia wordmark

Ära kunagi joonda sõnamärki pildist eraldi.

brand estonia wordmark

Ära kunagi joonda sõnamärki pildist eraldi.

brand estonia wordmark

Euroopa Liidu logo

Euroopa Liidu logo on alati all vasakus või paremas nurgas dokumendi äärise vastas. Selle suurus põhineb alusjoonestikul. Euroopa Liidu logosid on võimalik alla laadida siit.

brand estonia and EU logos

Partnerlogode paigutus

Partnerlogod asuvad alati all vasakus või paremas nurgas, alati vastu dokumendi äärejoont. Vertikaalse logode paigutamise korral on lubatud kõik logod ühele joonele paigutada. Euroopa Liidu logo kasutamisel sõltub partner logode kõrgus kujunduses kasutatud Euroopa Liidu logo kõrgusest.

brand estonia and EU logos