On oluline, et kõik, mida me Eesti kohta räägime, põhineks faktidel ja usaldusväärsetel allikatel. Koostöös erinevate Eestit tutvustavate partneritega oleme koostanud pidevalt uueneva andmekogu valdkondlike faktidega.

Kindel vundament
Kõik meie sõnumid ja edasine kommunikatsioon peab põhinema faktidel. Uuendame fakte pidevalt.