Need on kõige olulisemad teemad, millest Eestit tutvustades rääkida. Kombineeri neid vastavalt sihtgrupile. Eestist esimest korda rääkides kasuta alati vähemalt üht põhisõnumit.

Demokraatlikud väärtused

Eesti jaoks on vabadus oluline väärtus nii sise- kui välisriiklikult. Me oleme majanduslikult, kultuuriliselt ja poliitiliselt integreeritud läände, tihedate suhete tunnistuseks on kuulumine NATOsse, Euroopa Liitu ning Schengeni majandusruumi. Riigina oleme üles ehitanud sidusa ühiskonna, mis on läbipaistev, turvaline ja vastupanuvõimeline.

 • Aktiivne NATO liige, panustades riigi kaitsekuludesse 3% SKP-st
 • Eesti ühiskond on üks maailma avatumaid
 • Oleme kõrgel kohal maailma pressivabaduse indeksis
 • Madala korruptsiooniga riik

Vaata faktide allikaid

Digitaalne ühiskond

Eesti on esimene täielikult digitaliseeritud riik, 99% meie riiklikest teenustest on internetis kättesaadavad ööpäevaringselt. Pakkudes kõigile võimalust saada Eesti e-residendiks, võimestame ettevõtjaid üle kogu maailma, aitame neil luua ja juhtida ettevõtteid kiirelt ning efektiivselt. Eestis on ühe elaniku kohta rohkem ükssarvikutest idufirmasid kui kogu ülejäänud maailmas.

 • Esimene riik, mis pakub e-residentsust
 • Esimene riik, kus toimus e-hääletamine
 • Kõige ettevõtlikum riik Euroopas
 • Maksude deklareerimine 3 minutiga

Vaata faktide allikaid

Iseseisvalt mõtlevad inimesed

Eesti suurim väärtus on meie inimesed. Meil on palju neid, kes on saanud hakkama märkimisväärsete asjadega. Mõned neist on maailmakuulsad ja teisi teavad vaid vähesed. Oluline on, et nad on mõelnud julgelt ja oma mõtted teoks teinud. Peame oluliseks haridust ja avatud majandust, et igaüks Eestis saaks oma potentsiaali täita.

 • Euroopa parim kooliharidus
 • Meie ühiskond ei ole hierarhiline
 • Kõigil on võimalik oma potentsiaali teostada
 • Suhtlus riigiga on lihtne ja otsekohene

Vaata faktide allikaid

brand estonia smartest people independent minds
brand estonia clean environment

Puhas keskkond

Eestis on palju rikkumata loodust ning madal asustustihedus. Tänapäeva maailmas on need harukordsed väärtused. Me hoiame oma loodust ja oleme selle üle uhked. Puhas ja orgaaniline tooraine on ka üks põhjus, miks meie kiirelt arenev restorani- ja toitlustuskultuur on leidnud rahvusvahelist tunnustust kõige kõrgemal tasemel.

 • Oleme maailmas linnaõhukvaliteedilt 4. kohal
 • 51% Eesti territooriumist on metsamaa
 • 21% põllumaast on sertifitseeritud mahe
 • 23% pindalast on looduskaitse all ja ligipääsetav
 • Raba on alati ja igast punktist 10 km kaugusel

Vaata faktide allikaid