Valdkonnapõhised sõnumid lähtuvad Eesti põhisõnumitest – digitaalne ühiskond, puhas loodus, iseseisvalt mõtlevad inimesed – ja konkreetse valdkonna tugevustest ning vajadustest. Kasuta kokkulepitud sõnumit läbivalt kõigis sektorit tutvustavates materjalides, näiteks trükistes, messiboksidel või veebilehtedel, mis on suunatud välispartneritele. Nii lood jätkusuutliku seose sektori ja soovitud sõnumi vahel. Neid sõnumeid ei tõlgita eesti keelde, kuna on suunatud välisturgudele.

fintech sektor
Join the Estonian Fintech (R)evolution.
Filling application on tablet
infotehnoloogia ja telekommunikatsioon
Estonia. Where Bright Ideas Meet a Can Do Spirit.
Group of woman working on computers