Välisministeeriumi all mõistetakse välisministeeriumit koos välisesindustega, s.h ka aukonsulid.

Nii sise- kui ka välisriiklikult lähtub välisministeerium põhifunktsioone täites visuaalses kommunikatsioonis valitsusasutuste ühtsest visuaalsest identiteedist. On kokku lepitud, et olulistel infokandjatel kasutatakse alati riigisümbolit – riigivappi.

Ühtsema kuvandi loomiseks kasutab välisministeerium väljaspool Eestit teistel infokandjatel (kontoritarbed, meediasuhtlus, trükised ja meened) ning kampaaniates (nt ÜRO Julgeolekunõukogu liikmelisus aastatel 2020-2021) ka Eesti brändi kujunduspõhimõtetteid. Nendel infokandjatel võib kasutada riigivapiga või kolme lõviga logo.

Välisministeeriumi visuaalne kommunikatsioon:

  • väljendab innovaatilise ja nutika e-riigi kuvandit (e-Eesti)
  • väljendab riigi väärikust ja on esinduslik
  • väljendab välisministeeriumi tegevusi
  • arvestab sihtriikide erineva religiooni- ja kultuuritaustaga
  • meenete puhul esindab eesti disaini ja on eelistatult toodetud Eestis, lähtub kestliku arengu põhimõtetest, on hõlpsasti transporditav (nt saab lennukisse kaasa võtta), ei tohi kiiresti ületada tähtaega ega rikneda ning neil on Eestit tutvustav roll

Olulised infokandjad

Välisministeeriumi oluliste infokandjate kujundus lähtub valitsusasutuste visuaalse identiteedi kujundusreeglitest, mis on kindlaks määratud ning ühtsed kõigil valitsusasutustel. Oluliste infokandjate kujundust ei tohi muuta!

Olulised infokandjad on:

Dokumendid

Akti vorm
Ametitõend
Arengukava
Aruanne
E-kiri
Faksiplank
Haldusakt
Käskkirja plank
Kirjaplank
Luba
Memo
Raport
Sissepääsuluba
Taotluse vorm
Tõend
Tunnistus
Üldplank

Sildid

Auto
Majajuht
Majasilt
Uksesilt
Valgustulp
Välisviit

Virtuaalruum, sh veebileht, andmebaasid, infosüsteemid (va sotsiaalmeedia, kampaaniaveeb) (vaata juhendit)

Bänner
Favicon
Profiilipilt
Sisselogimisaken
Veebileht

Protokolliline suhtlus

Aukiri
Diplom
Kutsekaart
Lauakaart
Menüükaaned
Nimekaart
Nimesilt
Õnnitluskaart
Tänukaart
Tänukiri
Visiidiprogramm
Visiitkaart

Teised infokandjad

Teiste infokandjate kujundus on paindlikum – kinni tuleb pidada valitsusasutuste visuaalse identiteedi logo ja logokasutuse reeglitest, samuti värvide tonaalsusest ja fotokeelest. Kontoritarvete, meediasuhtluse infokandjate, trükiste ja meenete kujunduse tekstistiil ning info- ja tunnusgraafika lahendused lähtuvad Eesti brändi kujunduspõhimõtetest.

Infokandjad, mille puhul välisministeerium võib lähtuda ka Eesti brändi kujunduspõhimõtetest:

Kontoritarbed

Dokumendikaaned A4
Infomaterjalide kaaned A4
TRIO seinakalendri esileht
Kalendermärkmik sisetarbimiseks
Märkmeplokk
Märkmik

Meediasuhtlus

Pressiseinad
Töökuulutus

Trükised

Esitlusslaidid
Rollup välisministeeriumile
Rollup välisesindustele
Rollup aukonsulitele
Voldik
Kleebis

Meened

Paberist kinkekott
Tekstiilist kinkekott
Kinkepaber
Kinkepael
Kinkekarbi kujundus
Pastakas
Harilik pliiats
Helkur
Vihmavari
Vihmakeep
Tass
Kaelapael
Pleed

Logod

Välisministeerium kasutab oma visuaalses kommunikatsioonis valitsusasutuste ühtset sümboolikat.

VM logos

Välisministeeriumi kolme lõvi logo ning vappi kasutatakse turundusmaterjalidel (väljaspool protokollilist suhtlust) alati ühevärviliselt, nii positiivis kui ka negatiivis.

Positiivis võib logo kasutada ainult kahes toonis, negatiivis valgena (erandjuhutudel ka hõbedasena) ükskõik, millisel välisministeeriumi värvipaleti taustavärvil.

Ühevärvilistel (mustvalgetel) trükistel ning kujundustes võib logo olla ainult must või valge.

VM logo use

Välisministeeriumi logofailid

Välisesinduste ja aukonsulite logofailid

Olulistel infokandjatel kasutatakse alati riigivapiga logo, teistel infokandjatel võib kasutada riigivapiga või kolme lõviga logo.

Keskselt tellitavate infokandjate kujunduses on lubatud kasutada ka universaalset välisesinduse ja aukonsuli logo. Universaalne välisesinduse või aukonsuli logo ei sisalda viidet esinduse või aukonsuli asukohale.

Värvid

Välisministeeriumi värvipalett koosneb brand estonia värvipaleti kitsendatud versioonist, kus põhivärvideks on sinised ning neutraalsed/hallid toonid. Sekundaarsed toonid on rohelised ning lillad.

Estonian Blue
hex
#0000f0
rgb
0, 0, 240
cmyk
100, 62, 0, 0
pms
2728

PMS coated 2728 | uncoated 286

Pahkla
hex
#f0f1f2
rgb
240, 241, 242
cmyk
3, 0, 0, 6
pms
427
Hellamaa
hex
#a7a9ab
rgb
167, 169, 171
cmyk
6, 2, 0, 27
pms
877
Majakivi
hex
#575a5d
rgb
87, 90, 93
cmyk
0, 0, 0, 81
pms
cool cray 10
Mustkivi
hex
#323334
rgb
50, 51, 52
cmyk
0, 0, 0, 100
pms
pantone black
Paldiski
hex
#0078ff
rgb
0, 120, 255
cmyk
100, 10, 0, 0
pms
285
Haapsalu
hex
#003cff
rgb
0, 60, 255
cmyk
100, 41, 0, 0
pms
293
Kolga
hex
#0000b4
rgb
0, 0, 180
cmyk
100, 80, 0, 0
pms
287
Matsalu
hex
#00005a
rgb
0, 0, 90
cmyk
100, 100, 0, 43
pms
2755
Alutaguse
hex
#65a580
rgb
101, 165, 128
cmyk
51, 0, 39, 0
pms
556
Lahemaa
hex
#2e6347
rgb
46, 99, 71
cmyk
75, 27, 66, 39
pms
5545
Vilsandi
hex
#1d4432
rgb
29, 68, 50
cmyk
81, 39, 72, 60
pms
560
Karula
hex
#51de3e
rgb
81, 222, 62
cmyk
80, 0, 100, 0
pms
360
Pakri
hex
#e6e7e8
rgb
230, 231, 232
cmyk
10, 9, 5, 0
pms
663
Treppoja
hex
#d2c3d4
rgb
210, 195, 212
cmyk
20, 25, 10, 0
pms
251
Valaste
hex
#3c0078
rgb
60, 0, 120
cmyk
89, 100, 0, 0
pms
2685
Kukka
hex
#ff2db4
rgb
255, 45, 180
cmyk
0, 90, 0, 0
pms
213

Värvide kasutamise rõhk jaotub järgnevalt.

VM color balance

Värvid on mõeldud kasutamiseks nii pindade, taustade, tekstide, ikoonide, graafkute kui ka (monokroomsete) fotode täiteks.

VM color use

Muster

Välisministeeriumi muster koosneb õhulistest korrapäraselt struktureeritud joontest, mis tinglikult väljendavad välisministeeriumi kolme põhiväärtust: koostöö, sidusus ning kohalolu.

Kuigi mustri põhistruktuur on rangelt fikseeritud, võimaldab see siiski erinevaid kombinatsioone ja värvilahendusi ning ka mustri pinda hõlpsasti kasvatada.

VM pattern

Muster on mõeldud kasutamiseks ainult suurte pindade täiteks, kus muster moodustab poole või enamuse etteantud pinnast (nt: pressiseinad, digitaustad, kaaned, kaardid, aknad, pakkepaberid, kinkekotid, jms).

Muster ei ole mõeldud kasutamiseks:

  • teksti taustaks
  • raami või äärekaunistusena
  • taustaks piltidele

NB! mustri kasutamisel lähtuda alati ainult etteantud originaalfailidest ning nende juhenditest.

VM pattern use

Tüpograafia

Välisministeerium kasutab oma kommunikatsiooni- ning turundusmaterjalidel brand estonia kirjatüüpi Aino ning selle erinevid raskusi Aino Headline, Aino Regular ja Aino Bold.

VM typo use

Välisministeeriumi tüpograafia kasutus põhineb brand estonia tüpograafia põhimõttetel.

Ennekõike tähendab see suuri peakirju ning sõnumeid, vasakjoondust ning kahe-kolme erineva tekstisuuruse kasutamist ühes kujunduses. Oluliseks rõhuks välisministeeriumi kontektstis on see, et Aino Headline raskust kasutatakse materjalidel ainult suurte pealkirjade, sõnumite, päiste ning alambrändide (kampaaniad vms) jaoks. Aino Headline ei kasutata kunagi pisikeselt sisutekstide sees.

Põhiliselt kasutab välisministeerium Aino Regular ning Aino Bold raskusi.

Trükised ja küljendus

Välisministeeriumi üldised küljenduspõhimõtted lähtuvad samuti brand estonia üldistest küljenduspõhimõttetest.

Ennekõike tähendab see õhulisust, sõnumite selgust ning kujunduste mitte ülekuhjamist ebaolulisega.

Oluliseks rõhuks välisministeeriumi kontektstis on see, et kujundusmaterjalide kaaned (ka flaierid, bännerid vms) on jagatud mõtteliselt alati pooleks. ‘Portrait’ formaatide ülemine ning ‘landscape’ formaatide vasak pool on pealkirja/sõnumi jaoks; alumine/parem pool pildi või graafika jaoks.

Eraldiseisvate pressiseinte, ekraanitaustade jms bännerite kontekstis võib kasutada ka fotot äärest ääreni sümboolika taustal.

Samuti võib ka sümboolika muster katta tervet pinda.

VM layout

Kujundusnäidised

Märkmik, dokumendikaaned

VM calendar, folder

Saatkondade visiitkaardid

VM business cards

Sotsiaalmeedia põhjad

VM social media

Pressisein

VM press backdrop

Esitluse põhjad

VM presentation

ÜRO Julgeolekunõukogu kandidaadi kampaania

UN campaign

ÜRO Julgeolekunõukogu

UN security concil

Välisministeeriumi visuaalse kommunikatsiooni põhimõtted on välja töötatud koostöös EASi, välisministeeriumi ja riigikantseleiga 2019. aasta lõpus, edasi arendatud 2020. ja 2021. aastal.